Kirjoittajakutsu Alue ja ympäristö 1/2019

2019-01-07

Lähetä vertaisarviointiin tarkoitettu käsikirjoituksesi (artikkelit ja katsaukset) lehteen viimeistään 19.1. mennessä! Muut (kirja-arviot, lektiot ym.) 31.3.2019 mennessä.