Uusi Risteyksessä-teemajulkaisusarja

2022-05-16

Risteyksessä on Versuksen ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran (AYS) lanseeraama teemajulkaisusarja. Sen ytimenä on AYS:n toimittaman Alue ja Ympäristö -lehden Risteyksessä-osio, joka kokoaa yhteen lehdessä aiemmin julkaistuja tutkimusartikkeleita ja niiden kirjoittajia. Risteyksessä-artikkeleissa tutkijat pohtivat, mitä heidän tutkimusaiheilleen kuuluu nyt. Niiden pohjalta tuotetaan myös uutta, populaaria sisältöä Versukseen.

Ympäristökriisien aikakaudella tarvitsemme enemmän kuin koskaan ajankohtaisia ympäristö- ja yhteiskunnallisia aiheita tulkitsevia tutkijoita. Risteyksessä-sarjalla haluamme olla osa ratkaisua ja luomassa tutkittuun tietoon perustuvaa keskustelua ajankohtaisista ympäristö- ja kestävyysaiheista. Sen lisäksi, että nostamme esiin tutkittua tietoa, tarjoilemme sen myös helposti saavutettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Ensimmäinen Risteyksessä-teema käsittelee soidensuojelua ja suopolitiikkaa. Siihen liittyvät artikkelit julkaistaan A&Y-lehdessä touko-kesäkuun aikana.

Hanke toteutetaan Suomen tiedekustantajien liiton (STL) myöntämän kohdeapurahan avulla.

 

Risteyksessä-hankkeen logoSuomen tiedekustantajien liiton logo