Alue ja ympäristö on Vuoden tiedelehti 2022

2022-10-04

Alue ja ympäristö -lehti on saanut Suomen tiedekustantajien liiton Vuoden tiedelehti -palkinnon. Palkinnon suuruus on 25 000 euroa ja se jaettiin nyt ensimmäisen kerran. Palkinnon tarkoituksena on vahvistaa kotimaisen tiedejulkaisutyön näkyvyyttä ja arvostusta. Palkinnon vastaanottivat Joensuussa Tiedejulkaisemisen päivillä lehden päätoimittajat Nina Nygren ja Heikki Sirviö.

Perusteluissaan raati kiitti Alue ja ympäristö -lehden monipuolisuutta, monitieteisyyttä, kekseliäisyyttä ja ulkoasua. Raadin mielestä voittaja tuntuu erityisen tärkeältä juuri tässä ajassa. Neljä muuta palkintofinalistia olivat Aikuiskasvatus, Duodecim, niin & näin ja TaHiTi.

---

Raadin perustelut valinnalle olivat seuraavat:

Alue ja ympäristö on kunnianhimoisesti toteutettu laadukas tiedelehti, joka on jäänyt jopa liian vähälle huomiolle. Lehti ilahduttaa lukijansa ulkoasulla, kekseliäillä teemanumeroilla, aiheiden kirjolla sekä monitieteisellä kirjoittajakunnalla. Se saa lukijan pysähtymään, kyseenalaistamaan ja pohtimaan yhteiskuntapolitiikkaa uusista näkökulmista.

Alue ja ympäristö toimii foorumina kotimaiselle ympäristötutkimukselle sanan laajassa mielessä. Lukuisat teemat, kuten synnytyssairaaloiden sijainti, ekologisesti kestävä elinkeinotoiminta, puurakentamisen mahdollisuudet, supikoirat ongelmaeläiminä sanomalehdissä sekä aikuisvaippojen kulutus, kustannukset ja saatavuus näyttäytyvät lehdessä osana pitkän aikavälin yhteiskuntasuunnittelua.

Raadin mielestä Alue ja ympäristö tuntuu tärkeältä juuri tässä ajassa. Tempoileva yhteiskunnallinen keskustelu keskittyy sammuttamaan tulipaloja. Laadukkaasti ja yleistajuisesti kirjoitettu perustutkimus avaa silmät pienille kipinöille, jotka ovat mahdollisesti kytemässä. Lehti toisin sanoen herättää ja houkuttelee lukijan tutkimaan suuria ja pieniä muutoksia laajalti sekä omassa ympäristössä.

---

Lehden päätoimittajien Nina Nygrenin ja Heikki Sirviön palkintopuhe julkaistaan myöhemmin.

Lue lisää palkinnon myöntäjän Tiedekustantajien tiedotteesta.