Kirjoituskutsu teemanumeroon 2/25: Pohjoinen H2O antroposeenin aikakaudella

2024-04-26

Kirjoituskutsu Alue & Ympäristön teemanumeroon:

Pohjoinen H2O antroposeenin aikakaudella

Vesi, H2O, on elämän edellytys. Se määrittää kaikkea ympäristössämme, niin yhteiskunnan kuin laajemman ekosysteemin tasolla. Muuttaessamme ympäristöä myös H2O ja siihen kytkeytyvät suhteet ovat muutoksessa. Pohjoisilla alueilla sen eri olomuodot – vesi, lumi, jää – muokkaavat ympäristöä ja ihmisten tapaa olla: ne ovat tärkeä osa kulttuuria ja arkea. Meri, joet ja järvet ovat läsnä niin arjessa kuin politiikan tasolla, joten vedellä on merkittävä rooli yhteiskunnallisena voimana. Vesi hallittavana tai toisaalta suojeltavana kohteena on vahvasti läsnä myös yhteiskunnallisessa keskustelussa, samoin kuin tutkimuksessa esimerkiksi oikeudellisesta, humanistisesta tai yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon edetessä nopeasti ympäristökriisin aikana veden poliittisuudesta ja sen eri tasoista täytyy keskustella laaja-alaisesti.

Tämä Alue ja Ympäristö -lehden teemanumero keskittyy H2O:n rooliin yhteiskunnassa – ei vain kemiallisena kaavana – vaan veteen poliittisena toimijana, hallinnan kohteena, kulttuurisena tekijänä, ylirajaisena luonnonvoimana, konfliktien ja yhteistyön areenana ja suojelun kohteena. Pohjoisilla alueilla H2O:n rooli voi olla mitä moninaisempi, aina jäätiköiden sulamisesta jokien patoamiseen, merien kalakannoista lumitöiden organisoimiseen. Toivotamme teemanumeroon tervetulleiksi niin perinteiset akateemiset artikkelit (5000-7000 sanaa), kirja-arviot ja puheenvuorot (esim. lektiot) kuin luovat teokset, kuten runot, valokuvakollaasit ja esseet aiheesta.

Teemanumeron toimittavat Sohvi Kangasluoma, Sanna Kopra ja Monica Tennberg Lapin yliopiston Arktisesta keskuksesta. Jos haluat tarjota artikkelin, muun tekstin tai luovan teoksen teemanumeroon, lähetä tiivistelmä (noin 300 sanaa) ehdotuksestasi 31.8.2024 mennessä sähköpostitse osoitteisiin sohvi.kangasluoma [at ] ulapland.fi ja sanna.kopra [at] ulapland.fi. Kuvien osalta pyydämme huomioimaan, että lehti julkaistaan verkossa värillisenä, mutta painettu lehti on mustavalkoinen.

Valmis tutkimusartikkeliksi tarkoitettu käsikirjoitus tulee toimittaa Journal-alustan kautta 31.3.2025 mennessä. Tarkempia ohjeita käsikirjoituksen valmisteluun ja lähettämiseen löytyy Alue ja Ympäristö -lehden sivuilta osoitteesta https://aluejaymparisto.journal.fi/about/submissions. Artikkelikäsikirjoitukset käyvät läpi normaalin vertaisarviointiprosessin. Muut kuin tieteellisiksi tutkimusartikkeleiksi tarkoitetut tekstit ja teokset tulee toimittaa 1.6.2025 mennessä.