Mitä on tekeillä pienessä puutarhassa?

Kokemuksia ruohonjuuritason sosiaalityöstä

Kirjoittajat

  • Miina Kaartinen Tampereen yliopisto

Avainsanat:

ekososiaalinen sosiaalityö, yhdyskuntatyö, yhteisöpuutarha, autoetnografia

Abstrakti

Artikkelissa pohditaan sosiaalityön tehtävää ekologisten kriisien aikakaudella lahtelaisen yhteisöpuutarhaprojektin kautta. Yhdistämällä kulttuurintutkimusta ekososiaalisen ja yhteisöllisen sosiaalityön teoreettisiin keskusteluihin, kysytään miten paikallinen yhteisöpuutarha voi auttaa kuvittelemaan tulevaisuuden sosiaalityötä. Aineiston muodostavat kirjoittajan kokemukset kansalaislähtöisen yhteisöpuutarhan perustamisesta ja projektin parissa työskentelemisestä keväästä 2019 kevääseen 2020. Autoetnografinen analyysi osoittaa, kuinka sosiaalityölle olennaisia valtakamppailuja käydään moninaisissa arkisissa käytännöissä ja näin ollen potentiaalisia vaikuttamisen paikkoja on tarjolla runsaasti myös vakiintuneiden työ- ja ajattelutapojen ulkopuolella. Puutarhaprojekti liitetään artikkelissa osaksi pohjoismaista yhdyskuntatyön perinnettä, ja tarkemmin sieltä löytyvää ruohonjuuritason sosiaalityötä. Artikkeli ehdottaa ruohonjuuritason sosiaalityötä työotteeksi ja käsitteeksi, jonka avulla lähteä osaltaan toteuttamaan siirtymää kohti ekohyvinvointivaltiota.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-12-15

Viittaaminen

Kaartinen, M. (2021). Mitä on tekeillä pienessä puutarhassa? Kokemuksia ruohonjuuritason sosiaalityöstä. Alue ja Ympäristö, 50(2), 86–100. https://doi.org/10.30663/ay.109258