Kestävyystutkimuksen teemoja matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota

Kirjoittajat

  • Jarkko Levänen LUT-yliopisto

Avainsanat:

ekohyvinvointivaltio, kestävyyssiirtymä, talous, hyvinvointi, hallinta

Abstrakti

Kestävyystutkimuksella on tärkeä rooli matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota, jossa kansalaisten hyvinvointi toteutuu ekologisen kestävyyden rajoissa. On tärkeää huomioida, että voidakseen tuottaa tällaisen siirtymän kannalta relevanttia tietoa, kestävyystutkimukselta vaaditaan jatkuvaa uudistumista paitsi metodologisesti myös kiinnostuksen kohteidensa osalta. Kestävyystutkimusta ja ekohyvinvointivaltiota tulisikin kehittää dialogisessa suhteessa ja samanaikaisesti siten, että tutkimuskysymysten asettelu vastaa parasta mahdollista käsitystä hyvän elämän ekologisista, sosiaalisista ja taloudellisista reunaehdoista. Näin tehden, voimme ymmärtää riittävällä tavalla niitä yhteiskunnallisia muutoksia, joita siirtymä kohti ekohyvinvointivaltiota edellyttää. Tässä katsauksessa perehdyn sellaisiin kestävyystutkimuksen teemoihin, jotka tässä hetkessä näyttäisivät vaativan erityisen paljon huomiota ekohyvinvointivaltion kehittämisen kannalta. Tarkasteltavat teemat ovat talous, hyvinvointi sekä siirtymän hallinta, joita lähestyn paitsi tutkimuksellisina ja yhteiskunnallisina haasteina myös niihin sisältyvien mahdollisuuksien kautta. Tarkastelun johdattamana tuon esiin aikaperspektiivien merkityksen matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota: voidaksemme saavuttaa hyvinvoinnille kestävän perustan, meidän on kyettävä samanaikaisesti tekemään nopeita muutoksia sekä pitkän aikavälin harkintaan perustuvia sitoumuksia ja hankaliakin valintoja niin yksilöinä kuin yhteiskuntanakin. Joissakin tapauksissa nämä toimenpiteet voivat vaikuttaa jopa keskenään ristiriitaisilta.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-12-15

Viittaaminen

Levänen, J. (2021). Kestävyystutkimuksen teemoja matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota. Alue Ja Ympäristö, 50(2), 165–172. https://doi.org/10.30663/ay.111066