Työpajatyöskentelyn hyödyntäminen kuluttajien osallistamisessa

Tarkastelussa jätteiden lajittelua helpottavien ratkaisujen ideointi

Kirjoittajat

Avainsanat:

työpajat, ideointi, kuluttajien osallistaminen, toimintatutkimus, jätteiden lajittelu

Abstrakti

Tässä artikkelissa käsitellään kuluttajien osallistamista työpajatyöskentelyyn, jossa tarkoituksena oli ideoida uusia ratkaisuja jätteen lajittelun helpottamiseksi kotitalouksissa. Aiemmin on havaittu, että kuluttajat voivat aktivoitua kehittämään uutta etenkin, jos he eivät ole tyytyväisiä nykyisiin ratkaisuihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten työpajat tuottavat ideoita. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksen lähestymistapaa hyödyntäen. Tutkimusaineisto koostuu kolmen työpajan aikana kerätyistä ideoista ja työskentelyn havainnoinnista. Artikkelissa kuvataan työpajojen kokonaisprosessi suunnittelusta analyysivaiheeseen. Erityisenä tarkastelukohteena on tuotosten määrä, uutuus ja monimuotoisuus sekä työskentelyn ryhmädynamiikka. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työpajatyöskentely sopii hyvin kuluttajien osallistamiseen. Työpajoissa jätteiden lajittelun ongelmakohtiin ideoitiin monipuolisesti erilaisia ratkaisuja. Kuluttajat haluavat osallistua ideointiin, jossa käsitellään heitä koskevia uusia tuote- ja palveluratkaisuja. Tulosten mukaan työpajoja kannattaa järjestää useita ja lisäksi niissä kannattaa huomioida erilaiset ideoinnin muodot, kuten yksintyöskentely ja ryhmäkeskustelu. Tätä kautta tuotosten määrä, uutuus ja monimuotoisuus paranevat. Tulosten perusteella voidaan olla vakuuttuneita siitä, että työpajat ovat toimiva ja käyttökelpoinen tapa ideointiin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Kokkonen, H., & Reijonen, H. (2022). Työpajatyöskentelyn hyödyntäminen kuluttajien osallistamisessa: Tarkastelussa jätteiden lajittelua helpottavien ratkaisujen ideointi. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 95–115. https://doi.org/10.30663/ay.113495