Ekomodernistiset aluesuunnittelun ympäristödiskurssit Pohjois-Karjalassa

Kirjoittajat

  • Anna Mustonen Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

aluesuunnittelu, maankäyttö, polkuriippuvuus, ympäristödiskurssi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan alueellisen maankäytönsuunnittelun ympäristödiskursseja Pohjois-Karjalassa. Keskityn erityisesti globaalien ilmastonmuutoksen hillinnän ja luonnon monimuotoisuuden suojelun tavoitteiden toteutukseen maakuntasuunnittelussa. Tutkimuksessa analysoin sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin keinoin aineistoon kuuluvat maakuntastrategian, kolme maakuntaohjelmaa sekä kokonaismaakuntakaavan ympäristövaikutusten arviointeineen. Tässä kriittisessä  aluesuunnittelun ympäristöpoliittisessa tutkimuksessa sovelletaan evolutionaarisen hallinnan teoriaa. Tutkimus valaisee keskeiset poliittishallinnolliset syyt heikkoon ympäristötavoitteiden toteutukseen maankäytön suunnittelussa aluetasolla Pohjois-Karjalassa. Tutkimuksessa väitetään, että syynä tähän ovat aluekehittämisen riippuvuussuhteet ja Euroopan Unionin ympäristöpolitiikasta lähtöisin olevat ja aluesuunnittelussa omaksutut ekomodernistisen ympäristöpolitiikan hallinnan mallit.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-11-17 — Päivitetty 2023-01-12

Versiot

Viittaaminen

Mustonen, A. (2023). Ekomodernistiset aluesuunnittelun ympäristödiskurssit Pohjois-Karjalassa. Alue ja Ympäristö, 51(2), 86–106. https://doi.org/10.30663/ay.113711 (Original work published 17. marraskuuta 2022)