Geoterminen energia ja politiikkaongelmien hallitsemisen tiedollinen haaste

Kirjoittajat

  • Johanna Tuomisaari Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto
  • Niina Junno Helsingin yliopisto
  • Pia Bäcklund Helsingin yliopisto
  • Annakaisa Korja Helsingin yliopisto

Avainsanat:

geoterminen energia, seisminen riski, energiamurros, institutionaalinen epäselvyys

Abstrakti

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi energiajärjestelmän on muututtava vähähiilisemmäksi. Geoterminen energia on Suomessa ja muualla maailmassa noussut yhdeksi päästöttömäksi uusiutuvan energian muodoksi, mutta sen rakentamiseen ja käyttöön sisältyy riskejä. Tässä artikkelissa tarkastelemme geotermisen energian seismisen riskin hallintaa monitoimijaisessa verkostossa. Keskitymme siihen, millaisena eri toimijat näkevät Seismologian instituutin aseman geotermisen energian hallinnan verkostossa. Pohdimme, miten geotermisen energian seismisen riskin hallinnan kaltainen kompleksinen politiikkaongelma jäsentyy institutionaalisesti epäselvässä tilanteessa ja millaisia tietoon ja tietämiseen liittyviä kysymyksiä nousee esiin. Analyysimme näyttää, miten politiikkaongelman ratkaisusta neuvotellaan samalla kun geotermisen energian hallintakäytännöt ja toimijoiden työnjako ovat vasta muotoutumassa. Tutkimuksemme myös osoittaa, että siirtymä hallinnosta hallintaan ei tee perinteistä hierakkista hallintoa ja normiohjausta tarpeettomaksi vaan päinvastoin: selkeä ja vakaa toimintaympäristö myös tukee uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Tuomisaari, J., Junno, N., Bäcklund, P., & Korja, A. (2022). Geoterminen energia ja politiikkaongelmien hallitsemisen tiedollinen haaste. Alue ja Ympäristö, 51(1), 21–39. https://doi.org/10.30663/ay.115144