Urbaanit tarjoumat kulttuuriympäristönä

Voiman paikat johtolankoina kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävään kaupunkiin

Kirjoittajat

  • Pia Olsson Kulttuurien osasto, Helsingin yliopisto http://orcid.org/0000-0002-1736-8333
  • Terhi Ainiala Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, Helsingin yliopisto
  • Milla Juhonen Suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

kulttuuriympäristö, tarjouma, kaupunkimaisema, kaupunkiluonto, rakennettu ympäristö

Abstrakti

Urbaanin ympäristön tarjoumat (affordances) ovat suhteessa kaupunkilaisten elämiin eri tavoin näiden erilaisten lähtökohtien ja olosuhteiden vuoksi. Tarjouman käsite tarjoaa kulttuuriympäristön tarkasteluun avoimen näkökulman, jonka keskiössä on paikan ja sen kokijan suhde – ei ennalta määritelty ja suljettu ymmärrys kulttuuriympäristön olemuksesta.

Artikkelissa tarkastelemme Suomen kaupunkitutkimuksen seuran vuosina 2019–2020 toteuttaman Voiman paikka -hankkeen aineiston valossa kaupunkilaisten suhdetta urbaaniin kulttuuriympäristöön. Esimerkkikohteemme on Helsinki, johon pääosa aineistomme muodostamiseen osallistuneista henkilöistä kommenttinsa kohdisti. Aineiston pohjalta arvioimme niitä mekanismeja, joissa kaupunkilaiset arvottavat omaa ympäristöään ja näin määrittävät kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkityksellistä ympäristöä. Analyysin pohjalta olemme eritelleet neljä urbaania tarjoumaa, jotka ovat näkymän, toiminnallisuuden, materiaalisen ympäristön tarjouma sekä kielellinen tarjouma.  

Voiman paikka -aineiston kautta tarjouman käsite tuo konkreettisella tavalla esille paikan ja sen kokijan välisen vuorovaikutteisen suhteen ja siihen linkittyvät eritahtiset prosessit. Paikoilla on eri tavoin painottuvia tarjoumia, joiden “lukemiseen” vaikuttavat kaupunkilaisten erilaiset kokemukset ja henkilöhistorialliset tekijät. Samalla tähän suhteeseen vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-05-26 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Olsson, P., Ainiala, T., & Juhonen, M. (2023). Urbaanit tarjoumat kulttuuriympäristönä : Voiman paikat johtolankoina kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävään kaupunkiin. Alue ja Ympäristö, 52(1), 4–21. https://doi.org/10.30663/ay.126774 (Original work published 26. toukokuuta 2023)