Tulossa

Monilajinen poronlaidun ja suurpetojen ravintohoukuttelu

Kirjoittajat

Avainsanat:

porolaidun, suurpedot, monilajinen tutkimus, villieläinturismi

Abstrakti

Artikkelissa tarkastelemme suurpetojen ravintohoukutteluun perustuvan kaupallisen kuvaus- ja katselutoiminnan vaikutuksia poronhoitoon eteläisissä paliskunnissa. Poroelinkeino on korostanut kahden luontoperusteisen elinkeinon samanaikaisuuden ja -paikkaisuuden ongelmia ja haasteita. Tilanteen tarkastelua varten kehitämme yhteiskuntatieteellisen ja posthumanistisen ympäristötutkimuksen teoreettisiin keskusteluihin nojaten uutta monilajinen poronlaidun -käsitettä. Käsite toimii artikkelissamme työkaluna poronhoitoalueen luontokulttuurisen dynamiikan rakentumisen ja sen muutoksen tarkastelussa poronhoitoon kytkeytyvien käytäntöjen näkökulmasta.

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että ravintohoukuttelun myötä petojen ja porojen muuttunut käyttäytyminen monilajisella poronlaitumella tuottaa monia haasteita poronhoidolle. Elinkeinon mahdollisuudet reagoida tilanteeseen rakentuvat osana itse alueeseen sekä sen luontoperustaisiin elinkeinoihin kohdistuvaa hallinnollista ja taloudellista sääntelyä, kulttuurisia ja sosiaalisia järjestyksiä sekä poronhoidon käytäntöjen kautta muodostuneita ympäristösuhteita. Kaupallisen karhukuvauksen hallintaan ja yhteiskunnallisiin velvoitteisiin kaivataan selkeyttä. Tutkimus perustuu Kuusamossa, Suomussalmella ja Taivalkoskella asuvien poronhoitajien kanssa kesällä ja syksyllä 2021 tehtyihin haastatteluihin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-05-07

Viittaaminen

Vinkka, B., Valkonen, J., Jokinen, M., Hiedanpää, J., & Kojola, I. (2024). Monilajinen poronlaidun ja suurpetojen ravintohoukuttelu. Alue ja Ympäristö, 00–00. https://doi.org/10.30663/ay.141372