Kuinka koira puhutaan kasvisruokailijaksi? Diskurssianalyyttinen avaus monilajiseen elämäntyylipolitiikkaan

Kirjoittajat

Avainsanat:

koira, kasvisruokinta, veganismi, monilajinen elämäntyylipolitiikka

Abstrakti

Yhteiskuntatieteissä on tarkasteltu monipuolisesti kasvissyöntiä ja veganismia, mutta lähes unohdettu, ettemme ruoki vain omaa lajiamme. Joissain perheissä koiranruokavalinnoistakin on tullut keino tavoitella eläineettisempää ja kestävämpää yhteiskuntaa. Koiran ruokkiminen kasvisruoalla kyseenalaistaa vallitsevia koiranruoka- ja koirakäsityksiä, mikä vaatii artikkelissa analysoitua diskursiivista oikeuttamista. Selvitän kasvisruokkijoiden etähaastatteluilla kootun ja diskurssianalyyttisesti tarkastellun aineiston avulla, millaisilla diskursseilla kasvisruokintaa oikeutetaan ja miten koiran luontoa ja luonnollisuuksia määritellään niissä. Käsitteellistän koiran kasvisruokinnan veganismin monilajiseksi elämäntyylipolitiikaksi ja tarkastelen kasvisruokintaa perustelevaa puhetta monilajisen elämäntyylipolitikan diskursseina, jotka kyseenalaistavat eläinsuhteidemme itsestäänselvyyksiä ja karnismiksi kutsuttua liharuokaideologiaa. Tutkimus avaa, miten koiraa ja sen ruokintaa tulkitaan koira(kulutuksen) politisoituessa osana koiran pitäjän elämäntapaa Aineistosta erottamani koiran yhteiskunnallisuuden diskurssi, mikroskopisoituva ravitsemusdiskurssi ja koiran ruokinnan moraalisuuden diskurssi painottavat eri tavoin koiran ja koiranruoan yhteiskunnallisuutta. Niiden luonnollisuudet kyseenalaistuvat, kun koira kytketään diskursseissa ihmiseen lajina tai huollettavana ja koiran ravintoa ajatellaan lähteidensä sijaan ravintoaineina. Koiran ruokinnasta tulee näin ihmisen vastuulla ja muunneltavissa oleva yhteiskunnallinen kysymys ja elämäntyylipolitiikan monilajistuminen kytkeytyy koirasuhteiden muutoksiin myöhäismodernissa yhteiskunnassa. Veganismissa elämäntyyliliikkeen koira näyttäytyy lajityypillisesti kohdattuna mutta äänettömänä jäsenenä, jonka osallistumishalukkuutta ei tarvitse kysyä (ruokaherkkyyksiä lukuun ottamatta). Koira on nimittäin välttämättä huoltajansa kautta osallinen, riippumatta siitä, tiedostaako huoltaja osallisuuden ja koirakulutuksensa poliittisuuden. Tutkimus esittelee yhteiskuntatieteellistä eläintutkimusta elämäntyylipolitiikkakeskusteluihin nivovaa käsitteistöä ja hahmottelee mahdollisia koirakäsitysten muutoksia ympäristökatastrofeihin mukautuvissa yhteiskunnissa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-03-27 — Päivitetty 2024-06-12

Versiot

Viittaaminen

Malila, V. (2024). Kuinka koira puhutaan kasvisruokailijaksi? Diskurssianalyyttinen avaus monilajiseen elämäntyylipolitiikkaan. Alue ja Ympäristö, 53(1), 50–69. https://doi.org/10.30663/ay.142238 (Original work published 27. maaliskuuta 2024)