Kauppatieteiden koulutus ja planetaarinen hyvinvointi

Kirjoittajat

Avainsanat:

Autenttisuus, prosessiteoria, organisoinnin rytmit, planetaarinen hyvinvointi, vastuullisuus

Abstrakti

Väitöstilaisuuden aiheena on vastuullisuus kauppatieteiden koulutuksessa ja planetaarinen hyvinvointi tämänkin alan uutena päämääränä ja näkökulmana. Kauppatieteiden koulutuksella tarkoitan sitä kauppatieteiden kandidaatin ja – maisterin tutkintoihin tähtäävää koulutusta, jota tarjotaan kauppakorkeakouluissa eli yliopistoissa tai tiedekunnissa, joiden oppiaineita ovat muun muassa johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, laskentatoimi, yrittäjyys, kansainvälinen liiketoiminta, rahoitus ja taloustiede. Planetaarinen hyvinvointi on käsite, joka viittaa elämän edellytysten prosesseihin ja planeetan erilaisten elämänmuotojen lajityypillisiin tarpeisiin näiden eri elämänmuotojen ja niiden asuttamien ekosysteemien keskinäisriippuvuudet huomioivalla tavalla.

Väitöskirjassani eli tässä puheenvuorossa väitän, että planetaariseen hyvinvointiin tähtäävä vastuullisuus kauppatieteiden koulutuksessa edellyttää autenttisuuden, organisoinnin rytmien ja prosessuaalisuuden tunnistamista ja soveltamista käytäntöön.

Valtteri Aaltosen väitöskirja ”Organising responsible management education: examining the processuality and possibilities towards planetary well-being” tarkastettiin 13.12.2023 Jyväskylän yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Pasi Heikkurinen (LUT yliopisto) ja kustoksena apulaisprofessori Marjo Siltaoja (Jyväskylän yliopisto). Tämä teksti perustuu Aaltosen väitöstilaisuuden lektioon. Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9853-0

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2024-03-21 — Päivitetty 2024-06-12

Versiot

Viittaaminen

Aaltonen, V. (2024). Kauppatieteiden koulutus ja planetaarinen hyvinvointi. Alue ja Ympäristö, 53(1), 141–144. https://doi.org/10.30663/ay.142281 (Original work published 21. maaliskuuta 2024)