Kielimaiseman vaikutus maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla

  • Anna Emilia Hellén Humanistinen ammattikorkeakoulu
Avainsanat: Kielellinen esteettömyys, kaupunkisuunnittelu, liikkuvuus, kielimaisema, kaupunkitila

Abstrakti

Olemme arjessa tekstien ympäröimiä. Tekstiä ja kirjoitusta tulee vastaan kadulla kävellessämme muun muassa kauppojen ikkunoissa, mainoksissa ja katukylteissä. Ympärillämme olevan kirjoituksen määrään emme tavallisesti kiinnitä erityistä huomiota, vaan hyödynnämme kirjallisessa muodossa olevaa informaatiota ikään kuin ohimennen. Tilanne on täysin toinen, jos kielimaisema on meille tuntematon. Tässä artikkelissa tarkastellaan kielimaiseman vaikutusta Suomeen tulleiden luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla. Pääkaupunkiseudulla asuvia maahanmuuttajia haastattelemalla haetaan keinoja parantaa kaupunkiympäristön kielellistä esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 19, 2019
Viittaaminen
Hellén, A. E. (2019). Kielimaiseman vaikutus maahanmuuttajien liikkuvuuteen pääkaupunkiseudulla. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 85-100. https://doi.org/10.30663/ay.71010