Onnistunut irtikytkentä Suomessa?

Kirjoittajat

  • Tere Vaden BIOS -tutkimusyksikkö
  • Ville Lähde BIOS -tutkimusyksikkö
  • Antti Majava BIOS -tutkimusyksikkö
  • Tero Toivanen BIOS -tutkimusyksikkö
  • Jussi T. Eronen Helsingin yliopisto, BIOS-tutkimusyksikkö
  • Paavo Järvensivu BIOS -tutkimusyksikkö

Avainsanat:

irtikytkentä, materiaalien käyttö, absoluuttinen irtikytkentä

Abstrakti

Ympäristövaikutusten irtikytkentää talouden koosta ja kasvusta on esitetty ratkaisuksi ekologisen kestämättömyyden ongelmaan. Irtikytkentä on myös “vihreän kasvun” ja kiertotalouden välttämätön taustaoletus. Kun arvioidaan, minkä kokoinen tehtävä onnistunut irtikytkentä Suomessa olisi ja miten nopeasti se pitäisi toteuttaa, huomataan sen olevan mahdotonta. Löytämämme empiiriset havainnot eivät osoita vaadittavan nopeaa ja syvää irtikytkentää. Tämän vuoksi irtikytkentä ei ole hyvä käsite ohjaamaan yhteiskunnallista päätöksentekoa, vaan tarvittavan muutoksen luonnetta on parempi kuvata käsittein, jotka eivät sitoudu irtikytkennän oletuksiin talouskasvusta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-19

Viittaaminen

Vaden, T., Lähde, V., Majava, A., Toivanen, T., Eronen, J. T., & Järvensivu, P. (2019). Onnistunut irtikytkentä Suomessa?. Alue ja Ympäristö, 48(1), 3–13. https://doi.org/10.30663/ay.76338