Luontopohjaisten ratkaisujen monihyötyisyys ja toimeenpano vastauksena yhteiskunnallisiin ongelmiin

Kirjoittajat

  • Suvi Vikström Suomen ympäristökeskus SYKE
  • Ranja Hautamäki Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto, Otaniementie 14, Espoo
  • Mari Ariluoma Arkkitehtuurin laitos, Aalto-yliopisto, Otaniementie 14, Espoo
  • Riikka Paloniemi Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, Helsinki
  • Kirsi Mäkinen Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, Helsinki
  • Aino Rekola Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, Helsinki
  • Mika Marttunen Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, Helsinki
  • Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, Helsinki

Avainsanat:

biodiversity, ecosystem services, societal challenges, socio-ecological systems

Abstrakti

 

Luontopohjaiset ratkaisut ovat monihyötyisiä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuja, jotka perustuvat luonnon prosessien luomiin mahdollisuuksiin ja ottavat mallia ekosysteemien toiminnasta. Ne vastaavat laaja-alaisiin, kytkeytyneisiin ongelmiin tarjoamalla tavanomaisille, teknistä näkökulmaa painottaville ratkaisuille vaihtoehdon, joka tähtää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviin ratkaisuihin. Tarkastelemme kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden kautta, miten luontopohjaisten ratkaisujen ideaa on käsitteellistetty erityisesti monihyötyisyyden näkökulmasta. Käsittelemme myös luontopohjaisten ratkaisujen toimeenpanon edistämiskeinoja Suomessa asiantuntijatyöpaja-aineiston kautta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-19

Viittaaminen

Vikström, S., Hautamäki, R., Ariluoma, M., Paloniemi, R., Mäkinen, K., Rekola, A., Marttunen, M., & Syrjänen, K. (2019). Luontopohjaisten ratkaisujen monihyötyisyys ja toimeenpano vastauksena yhteiskunnallisiin ongelmiin. Alue ja Ympäristö, 48(2), 5–19. https://doi.org/10.30663/ay.82932