Yhteystiedot

Alue ja Ympäristö / Päätoimittaja
Minna Santaoja
Lapin yliopisto
minna.santaoja@ulapland.fi
paatoimittaja@ays.fi

Alue ja Ympäristö / Päätoimittaja
Ossi Ollinaho
Helsingin yliopisto
ossi.ollinaho@helsinki.fi
paatoimittaja@ays.fi

Alue ja Ympäristö / Toimitussihteeri
Iina Sankala
Tampereen yliopisto
toimitussihteeri@ays.fi

Lehden tilaukset Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran kautta (www.ays.fi).

Pääasiallinen yhteyshenkilö

Minna Santaoja ja Ossi Ollinaho

Tuen yhteyshenkilö

Maija Toivanen