Oppeja Suomen ensimmäisestä kunnan ekologisesta kompensaatiosta Lahdessa

Kirjoittajat

Avainsanat:

ekologinen kompensaatio, Lahti, pilotointi

Abstrakti

Suomessa kunnilla ja kaupungeilla on maankäyttäjinä ja maankäytön suunnittelusta vastaavina tahoina merkittävä asema ja vastuu luontokadon pysäyttämisessä. Siihen tarvitaan uusia keinoja jo käytössä olevien lisäksi. Ekologinen kompensaatio on yksi lisäkeino ehkäistä ja vähentää luontokatoa, jota väistämättä syntyy esimerkiksi asumiseen ja liikkumiseen liittyvän rakentamisen ja muun luontoa nakertavan toiminnan myötä. Ekologisessa kompensaatiossa ihmistoiminnan aiheuttama haitta luonnon monimuotoisuudelle hyvitetään parantamalla elinympäristön tilaa tai suojelemalla heikennysuhan alla olevia luontokohteita toisaalla. Lieventämishierarkian mukaan ensisijaista on välttää ja lieventää luonnolle aiheutettavaa haittaa ja käyttää kompensaatiota jäljelle jäävän, väistämättömän luontohaitan hyvittämiseen. Ekologisen kompensaation yhtenä keskeisenä tavoitteena mainitaan usein luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentämättömyys (no net loss of biodiversity)...

Osasto
Epifyytti

Julkaistu

2023-06-01 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Varumo, L., Kangas, J., Kotilainen, J., Kullberg, P., Ojala, E., Pekkonen, M., Suokas, S., & Ollikainen, M. (2023). Oppeja Suomen ensimmäisestä kunnan ekologisesta kompensaatiosta Lahdessa. Alue ja Ympäristö, 52(1), 128–137. https://doi.org/10.30663/ay.127325 (Original work published 1. kesäkuuta 2023)