Uusin numero luettavissa!

2020-12-15

Alue ja ympäristö vol 49 no 2 on julkaistu! Kaikki artikkelit ovat avoimesti luettavina kaikille, vanhojen numeroiden tapaan. https://aluejaymparisto.journal.fi/issue/view/6990 

 

Lehden sisältö:

PÄÄKIRJOITUS

Heikki Sirviö, Ville Kellokumpu, Juho Luukkonen: Luonnon, työn ja talouksien materialismit

 

ARTIKKELIT

Kristiina Janhonen, Malla Mattila, Nina Mesiranta, Anna Kouhia, Minna Autio, Elina Narvanen: Kohti kestävää kuluttamista: Materiaalitaju kuluttajien ja materiaalien aktiivisen suhteen hahmottajana

Pieta Hyvärinen: Sienestystä pohjoisilla puupelloilla: metsien moninaiset taloudet ja plantaasiosentrismin ongelma

Maija Halonen: Jälkiteolliset luontoarvot ja materialismit metsätalouden muokkaamassa maisemassa

Jenni Happonen, Eva Heiskanen, Kaisa Matschoss, Irmeli Mikkonen: Epäonnistumisista oppiminen energiamurroksen tukena

Henna Kokkonen: "Kierrätyksen pitäisi olla helppoa!" Kotitalouksien jätteiden lajitteluun vaikuttavat tekijät

Hanne Tiikkaja, Heikki Liimatainen: Liikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen kulkutapavalintojen muutosten avulla eri tulo- ja perheryhmissä

Inkeri Markkula, Minna Tuulikki Turunen, Seija Tuulentie, Ari Nikula: Perinteinen ja paikallinen tieto maankäytön suunnittelussa – esimerkkinä Enontekiö

Mikko Karhu: Utooppinen puhunta alueiden kehittämisessä – raakamekanismia, kaukoarvailua ja satumaakaipuuta

 

KATSAUKSET

Karoliina Lummaa, Ville Lähde, Tero Toivanen, Jussi T. Eronen, Paavo Järvensivu, Tere Vadén: Humanistinen ympäristötutkimus

Eija Meriläinen, Maija Nikkanen, Aleksi Räsänen, Antti Silvast: Katastrofitutkimuksen käsitteistöä suomeksi ja Suomessa: kimmoisasti vaaroja kohti?

 

LEKTIOT

Eija Meriläinen: Katastrofien hallinnointia kaupungistuneilla ja epätasa-arvoisilla alueilla: resilienssi ja oikeudet

Virve Repo: Tilaan tuomittu: näkökulmia vankeusmaantieteeseen

Jani Tartia: Eletyn katutila ajallisuus ja rytmisyys – näkökulmia ajalliseen kaupunkiympäristöön

Terhi Ala-Hulkko: Paikkatietopohjaiset saavutettavuusmenetelmät ekosysteemipalveluiden ja -antipalveluiden kartoittamisessa

 

KIRJA-ARVIOT

Nina V. Nygren: Jätteet keskuudessamme

Kamilla Karhunmaa: Ympäristöasiantuntijat yhteiskunnassa

 

HAASTATTELUJA

Roosa Wingström: Alue- ja Ympäristötutkimuksen seura 50 vuotta