Hakukuulutus: kaksi päätoimittajaa ja toimitussihteeri

2022-06-23

Alue ja Ympäristö -lehti on vuodesta 1971 ilmestynyt tieteellinen lehti ja yksi tärkeimmistä suomalaisen alue- ja ympäristötutkimuksen foorumeista. Lehdessä julkaistaan korkeatasoisia vertaisarvioituja artikkeleita ja muuta tieteellistä keskustelua erityisesti aluetieteen, maantieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta. Julkaisun tunnuspiirteitä ovat raikas menetelmällinen ote, teoreettinen pontevuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa sekä avoimesti verkossa että paperiversiona tilaajille. Vuosittain julkaistaan yksi yleisnumero ja yksi teemanumero ajankohtaisesta aiheesta. Lehti on yhteydessä Versus-verkkojulkaisuun, joka tekee yleistajuista tiedeviestintää. Lehteä kustantaa Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seura ry (AYS). Ketterän ja poikkitieteellisen seuran toiminta keskittyy avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen, tieteen ja yhteiskunnan rajapinnoilla toimimiseen sekä tiedepoliittiseen vaikuttamiseen.

Lehteä toimitetaan ja kehitetään toimitustiimissä, johon kuuluu kaksi päätoimittajaa ja toimitussihteeri. Toimitustiimi tekee tiivistä yhteistyötä lehden toimitusneuvoston, AYS:n johtokunnan ja lehden taitosta huolehtivan tahon kanssa.

Etsimme nyt kolmea avoimesta, voittoatavoittelemattomasta, suomenkielisestä tieteellisestä julkaisutoiminnasta innostunutta henkilöä seuraaviin tehtäviin:

 

PÄÄTOIMITTAJAA

Lehden päävastuu on kahdella eri tieteenaloja edustavalla päätoimittajalla. Viime vuosina päätoimittajuudesta ovat vastanneet Nina V. Nygren ja Heikki Sirviö. Molempien jättäytyessä toimituskunnasta pois haemme tehtävään kahta tohtoritasoista tutkijaa, sekä yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen että alue- ja/tai maantieteen alalta (tai lähialoilta), joilla on kokemusta suomenkielisestä julkaisemisesta sekä intoa ja kiinnostusta avoimen ja poikkitieteellisen julkaisutoiminnan kehittämiseen.

Päätoimittajien tehtävänä on saattaa lähetetyt käsikirjoitukset julkaisukuntoon sekä hakea julkaisutoimintaan avustuksia. Käytännössä tehtäviin kuuluvat sopivien arvioitsijoiden etsintä, kirjoitusten tieteellisen ja kielellisen laadun varmistaminen, lehden oikoluku ja julkaisuavustusten ja -apurahojen hakeminen vähintään 1-2 kertaa vuodessa. Päätoimittaja vastaa lehden yleisilmeestä ja kerran vuodessa julkaistavasta teemanumeron teemasta. Lehti käyttää avointa journal.fi -julkaisualustaa. Toinen päätoimittajasta kuuluu myös Versus-lehden toimituskuntaan.

Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen näköalan suomenkieliseen tieteelliseen julkaisemiseen, tieteenalojen kehitykseen ja ajankohtaisiin tiedejulkaisemisen aloitteisiin. Päätoimittajuuden jakaminen kahden henkilön kesken mahdollistaa järkevän työnjaon ja mielekkään temaattisen keskittymisen.

TOIMITUSSIHTEERIÄ

Toimitussihteeri toimii lehden tukirankana, päätoimittajien tukena sekä yhteydenpitäjänä kirjoittajiin, taittajaan ja painoon. Toimitussihteerin rooli toimitustiimissä on tärkeä myös lehden kehittämisen kannalta.

Toimitussihteerin tehtäviin kuuluu lehdelle tuleviin kyselyihin vastaaminen, lehden sisältöjen suunnittelu yhdessä päätoimittajien kanssa, julkaistavien tekstien oikolukua, lehden markkinointia, lehden ulkoasun viimeistely yhdessä taittajan kanssa sekä painettujen lehtien postitus. Taittoa hoitaa edelleen Maija Toivanen Oulun yliopistosta.

Tehtävä tarjoaa oivan oppimismahdollisuuden tieteellisestä julkaisutoiminnasta kiinnostuneelle ja tieteenalojen uusimmista aloitteista innostuneelle.

 

Kaikkiin tehtäviin pyydetään hakemuksia 31.8.2022 mennessä. Vapaamuotoisen hakemuksen ansioluetteloineen (sis. julkaisuluettelo) voi toimittaa kustantavan seuran puheenjohtajalle Roosa Wingströmille (rmwwin@utu.fi). Toimitustyöstä maksetaan pieni palkkio.

Lisätietoja tehtävistä tarjoavat:

Nykyinen päätoimittaja Nina V. Nygren (nina.nygren@tuni.fi)
Nykyinen toimitussihteeri Maija Toivanen (maija.toivanen@oulu.fi)
Alue- ja Ympäristötutkimuksen Seuran puheenjohtaja Roosa Wingström (rmwwin@utu.fi)