Teemanumero "Oikeudenmukainen kestävyysmurros luonnonvarojen hallinnassa" nyt luettavissa

2023-12-21

Alue ja Ympäristö -lehden teemanumero "Oikeudenmukainen kestävyysmurros luonnonvarojen hallinnassa" on julkaistu ja vapaasti luettavissa lehden nettisivuilta.

Teemanumerossa pureudutaan maaseutujen rooliin osana suomalaista kestävyysmurrosta oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Maaseudun luonnonvarojen käyttöön liittyvien ristiriitojen ja epäoikeudenmukaisuuksien tunnistaminen ja sitä kautta kestävyysmurrokseen tähtäävien politiikkaohjelmien ja tavoitteiden oikeudenmukaisuuden vahvistaminen on tärkeä osa suomalaisen kestävyysmurroksen mallia. Tähän teemanumeroon olemme koonneet analyysejä maankäyttöön konkretisoituvista, kestävyysmurrokseen tähtäävistä ja luonnonvarojen hallintaan perustuvista prosesseista, joita voidaan tarkastella oikeudenmukaisuuskehyksen kautta. Mukana on tutkimuksia liittyen maaseudun eri elinkeinoihin, kuten kaivostoimintaan, turpeeseen, tuulivoimaan ja poronhoitoon. Lisäksi teemanumerosta löytyy pohdintaa syyllistävästä maaseutupuheesta, alueellisesta oikeudenmukaisuudesta ja syrjäseutujen strategioista ja kehityspoluista.

Teemanumero on suunnattu kaikille reilun kestävyysmurroksen edistämisestä kiinnostuneille. Se palvelee erityisesti maaseutupolitiikkaa mutta myös maaseutujen ja kaupunkien välisen vuoropuhelun pitkäjänteistä ja monitieteistä kehittämistä. 

Teemanumeron ovat toimittaneet Mikko Weckroth ja Jaana Sorvali Luonnonvarakeskuksesta sekä Annika Lonkila ja Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskuksesta. Teemanumero on tuotettu osana Maaseutupolitiikan neuvoston rahoittamaa KOKOMAA-hanketta (Konflikteista kohti oikeudenmukaista siirtymää maaseudun elinkeinoissa ja luonnonvarojen hallinnassa).

Teemanumeron julkaisutilaisuutta on alustavasti suunniteltu torstaille 25.1.2024 klo 12–13:30. Tapahtumasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Teemanumeron ulkopuolella lehdessä ilmestyy myös Pasi Heikkurisen epifyyttikirjoitus, Erkki-Jussi Nylénin väitöstilaisuuden lektio sekä vastaväittäjä Hayley Stevensonin englanninkielinen lausunto väitöskirjasta.

Lehden tilaajat saavat painetun lehden postitettuna lähiaikoina. Jäseneksi liittyminen ja printtilehden tilaaminen vuodelle 2024 onnistuu Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran nettisivuilta.

Alue ja Ympäristö -lehden seuraava numero ilmestyy kesällä 2024. Vertaisarvioitavat artikkelit ja katsaukset jätetään tammikuun loppuun mennessä, muut kirjoitukset huhtikuun loppuun mennessä. Vuoden toisen numeron 2/2024 teemana on “Toimeentulo monimuotoisella maaseudulla”. Kirjoituskutsun löydät täältä: https://aluejaymparisto.journal.fi/announcement/view/612.

Oikein hyvää loppuvuotta ja uuden vuoden alkua,

Alue ja Ympäristön toimituskunta