Pitääkö vaieta, saako syyllistää?

Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä

Kirjoittajat

  • Jari Lyytimäki Suomen ympäristökeskus https://orcid.org/0000-0003-3308-5234
  • Panu Pihkala Teologinen tiedekunta & Kestävyystieteen instituutti HELSUS, Helsingin yliopisto

Avainsanat:

viestintä, ilmastokriisi, kestävyysmurros

Abstrakti

Mikä on paras tapa viestiä kestävyyskysymyksistä? Tässä katsauksessa tarkastellaan kestävyysmurrokseen liittyvää viestintää erityisesti ilmastoviestinnän näkökulmasta. Ilmastoviestintää on arvosteltu ihmisiä liikaa tai tarpeettomasti pelottelevaksi ja syyllistäväksi. Katsauksessa perustellaan viimeaikaisesta kotimaisesta ilmastokeskustelusta otettujen esimerkkien avulla, miksi tällainen arvostelu on pääosin perusteetonta. Katsauksen päätelmänä on, että syyllisyys on hyödyllinen tunne, jota ei ole syytä karttaa, vaan jota tulee rakentavasti hyödyntää ilmasto- ja kestävyysviestinnässä.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-12-15

Viittaaminen

Lyytimäki, J., & Pihkala, P. (2021). Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä. Alue ja Ympäristö, 50(2), 186–192. https://doi.org/10.30663/ay.107704