Terveyspolitiikan mahdollisuudet ekohyvinvointivaltiossa

Kirjoittajat

  • Katja Kuukka Tampereen yliopisto

Avainsanat:

terveyspolitiikka, terveyden edistäminen, ekohyvinvointivaltio, talouskasvu

Abstrakti

Ilmastonmuutos on laajuudessaan ja ennustamattomuudessaan aikamme suurimpia uhkia sekä ihmisen että planeetan terveydelle. Se on myös haaste hyvinvointivaltion poliittiselle järjestelmälle, sillä perinteisesti ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden on nähty olevan yhteydessä talouskasvuun. Talouskasvu puolestaan tuottaa yhä enemmän sosiaalisia ja ekologisia ongelmia, jotka vaativat poliittista huomiota. Tässä katsauksessa pohditaan sitä, miten niin sanotun ekohyvinvointivaltion ja terveyden edistämisen päämäärät voitaisiin sovittaa yhteen sekä millaisia tähän saakka käsittelemättömiä haasteita tässä saattaa olla. Mitä tapahtuu esimerkiksi terveyden ja terveyspalvelujen oikeudenmukaisuudelle ja tasa-arvolle, mikäli pyritään pois talouskasvusta? Entä miten ekologinen ja sosiaalinen kestävyys saadaan kokonaisvaltaiseksi osaksi terveyden edistämistä ja terveyspolitiikkaa?

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2021-12-15

Viittaaminen

Kuukka, K. (2021). Terveyspolitiikan mahdollisuudet ekohyvinvointivaltiossa. Alue ja Ympäristö, 50(2), 173–185. https://doi.org/10.30663/ay.109071