Puurakentamisella kestävyyttä

Analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä

Kirjoittajat

  • Reetta Nisula Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Vaasan yliopisto
  • Asta Salmi Markkinoinnin, johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan yksikkö, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu https://orcid.org/0000-0002-6134-2800

Avainsanat:

puurakentaminen, kestävyys, puurakennus, kuluttaja, verkkokeskustelu

Abstrakti

Puurakentaminen on keino torjua ilmastonmuutosta ja edistää kestävää rakentamista. Valtio onkin pyrkinyt edistämään puun käyttöä ja asettanut mm. julkiselle puurakentamiselle kansalliset tavoitteet. Erityisesti suuria ja monikerroksisia puurakennuksia toivotaan Suomeen lisää. Suurista puurakennuksista on kuitenkin toistaiseksi saatavilla suhteellisen vähän tietoa. Tämä tutkimus tarkastelee kuluttajien näkemyksiä puurakentamisesta ja pohtii, miten puurakentamiseen liittyvää viestintää eri kuluttajaryhmille voidaan edistää. Aineistona on puurakentamista koskevien uutisten verkkokeskustelut vuonna 2020. Kuluttajanäkemysten perusteella on tyypitelty kuusi erilaista kuluttajaryhmää. Tutkimus antaa suosituksia siitä, kuinka viestiä puurakentamisesta kullekin kuluttajatyypille. Ekologisuuteen uskovat ovat tietoisia puurakentamisen ekologisuudesta, mutta heille kannattaa viestiä myös muista monikerroksisen puurakennuksen ominaisuuksista. Ekologisuutta epäilevät tarvitsevat selkeää tietoa puurakentamisen ekologisuuseduista. Rakennuksen kestävyydestä huolestuvilla epäilyksiä on mm. monikerroksisten puurakennusten paloturvallisuudesta. Heille voidaan antaa realistista tietoa vahinkojen mahdollisuudesta sekä rakennuksen kaikista ominaisuuksista pitkällä aikavälillä. Hinnasta huolestuvat pitävät monikerroksisia puurakennuksia kalliina. Heille täytyy viestiä hinnoista ja ylläpitokustannuksista läpinäkyvästi ja muihin rakennustapoihin vertaillen. Visuaalisuudesta pitäviä miellyttää puurakennusten ulkonäkö ja estetiikka. Visuaalisuutta arvostaville voidaan esimerkiksi tarjota vierailuja puurakennuksiin ja hyödyntää viestinnässä kuvia ja videoita. Puun luontaisia ominaisuuksia arvostaville tärkeää on mm. puurakennusten hengittävyys ja asumismukavuus, ja heille sopii puurakennusten muista ominaisuuksista kertominen. Tutkimus tuo ilmi niin kielteisiä kuin myönteisiäkin kuluttajanäkemyksiä puurakennuksista ja osoittaa tarpeen lisätä tietoa ja viestintää, jos puurakentamista halutaan edistää.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Nisula, R., & Salmi, A. (2022). Puurakentamisella kestävyyttä: Analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 79–94. https://doi.org/10.30663/ay.109144