Imagining energy transitions: Carbon neutrality in Finland

Kirjoittajat

  • Kamilla Karhunmaa Helsingin yliopisto

Avainsanat:

hiilineutraalius, energiapolitiikka, sosiotekniset kuvitelmat

Abstrakti

Lectio Praecursoria of Doctoral Dissertation
University of Helsinki 24.6.2021

Karhunmaa, K. (2021) Imagining energy transitions: Carbon neutrality in Finland. Publications of the Faculty of Social Sciences, University of Helsinki, 189.

Osasto
Lektiot

Julkaistu

2021-12-15

Viittaaminen

Karhunmaa, K. (2021). Imagining energy transitions: Carbon neutrality in Finland. Alue Ja Ympäristö, 50(2), 199–203. https://doi.org/10.30663/ay.111381