Miten soveltaa puurakentamista kaupunkiympäristössä?

Yhdyskuntasuunnittelijat pohtimassa puun mahdollisuuksia

Kirjoittajat

  • Markku Norvasuo Tampere University

Avainsanat:

puurakentaminen, kaupunkisuunnittelu, kaupunkiympäristö

Abstrakti

Artikkeli perustuu teemahaastatteluihin, joilla tutkittiin seitsemän yhdyskunta­suunnittelun piirissä toimivan henkilön käsityksiä puurakentamisen sopivuudesta kaupunkiin, keinoista liittää puurakentaminen ympäristöönsä sekä puurakennusten suhteesta ympäröiviin rakennuksiin. Haastattelut tehtiin vuosina 2019–2020. Kaupungeilla on merkittävä rooli puurakentamisen edistämisessä, ja ne kaavoittavat sekä yksittäisiä täydennyskohteita että puurakentamisen asuinalueita. Uudelle puurakentamiselle on ominaista perinteisistä materiaaleista poikkeavien teollisesti valmistettujen puutuotteiden hyödyntäminen. Myös rakennuskorkeudet ovat kasvaneet merkittävästi etenkin asuin­rakentamisessa. Haastattelujen perusteella voitiin erottaa kolme pääasiallista tapausta: ympäristöstään erottumaan pyrkivät kohteet, ympäristöön sovitettu rakentaminen sekä kokonaiset puu­rakennusalueet joilla on omat piirteensä. Puujulkisivulla on puurakentamisessa keskeinen merkitys. Niiden osalta tuloksia verrattiin julkisivuja pohtineeseen tutkimuskirjallisuuteen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Norvasuo, M. (2022). Miten soveltaa puurakentamista kaupunkiympäristössä? Yhdyskuntasuunnittelijat pohtimassa puun mahdollisuuksia. Alue Ja Ympäristö, 51(1), 63–78. https://doi.org/10.30663/ay.113713