Suomalainen turvesuo on keskellä maailman muutosta

Kirjoittajat

  • Hanna Lempinen Arktinen keskus, Lapin yliopisto

Avainsanat:

turve-energia, oikeudenmukainen siirtymä, huoltovarmuus, ukrainan sota

Abstrakti

Turpeella on ollut suomalaisessa energiakeskustelussa ja -politiikassa erityislaatuinen rooli. Siitä huolimatta turvetta koskevan ihmis- ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kenttä on aivan viime vuosiin saakka pysynyt yllättävän kapeana. Olen itse seurannut suomalaista turpeen energiakäyttöön liittyvää keskustelua ja päätöksentekoa viimeisen reilun vuosikymmenen ajan suurella mielenkiinnolla, ja joitakin tämän tutkimusprosessin tuotoksia on julkaistu myös Alue ja Ympäristö -lehdessä (Lempinen 2013; Lempinen 2017). Tänä aikana kasvanut tietoisuus turpeen energiakäytön ilmastovaikutuksista ja laaja-alaisten ilmastotoimien kiireellisestä tarpeesta on tehnyt turvetta koskevasta päätöksenteosta ensisijaisesti ilmastopolitiikkaa. Samaan aikaan turpeeseen perinteisesti liitetyt myönteiset mielikuvat ja kulttuuriset merkitykset istuvat tiukassa ja tekevät turpeen energiakäytöstä luopumisesta kivuliaampaa kuin sen numeroiden valossa tarkasteluna tarvitsisi olla.

Osasto
Risteyksessä

Julkaistu

2022-06-02 — Päivitetty 2022-06-23

Versiot

Viittaaminen

Lempinen, H. (2022). Suomalainen turvesuo on keskellä maailman muutosta. Alue ja Ympäristö, 51(1), 200–202. https://doi.org/10.30663/ay.115336 (Original work published 2. kesäkuuta 2022)