Suojeltujen soiden potentiaali luontohaittojen hyvittämisessä on hiipumassa?

Kirjoittajat

  • Linda Mustajärvi Jyväskylän yliopisto, School of Resource Wisdom
  • Janne Kotiaho Jyväskylän yliopisto, School of Resource Wisdom https://orcid.org/0000-0002-4732-784X
  • Leila Suvantola Itä-Suomen Yliopisto

Avainsanat:

ekologiset kompensaatiot, ennallistaminen, soidensuojelu, luontohyöty

Abstrakti

Ekologiset kompensaatiot ovat keino, jonka avulla voidaan estää kokonaisheikennyksen syntymistä luonnolle. Kompensaation tarve luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi on tunnistettu kansainvälisesti ja sittemmin myös Suomessa luonnon-suojelulain toimivuusarvioinnissa (kts. hallituksen esityksen luonnos, Valtioneuvosto 2021). Alue ja Ympäristö -lehdessä julkaistu tutkimuksemme ”Ekologisten haittojen hyvittäminen suojelualueita ennallistamalla” (Mustajärvi ym. 2019) tarkasteli jo aiemmin suojeltujen, mutta ihmistoiminnan heikentämien alueiden soveltumista kompensaatiossa tarvittavien luontohyötyjen tuottamiseen. Sen keskeisenä tavoitteena oli selvittää, voidaanko jo aiemmin suojellulla alueella toteutetun ennallistamisen tuottamia luontohyötyjä pitää aidosti lisäisinä, eli sellaisina, joita ei olisi syntynyt muutenkin. Toisin sanoen selvitettävänä oli, tehtäisiinkö ennallistamis-toimet suojelualueille joka tapauksessa jo olemassa olevien velvoitteiden seurauksena. Tutkimuskysymys liitettiin käytäntöön suoluontoon kohdistetun tapaustutkimuksen avulla, ja tuotetun lisäisen hyvityksen määrää arvioitiin elinympäristöjen tilan edistämistyöryhmän kehittämään niin sanottuun ELITE-malliin pohjautuen (Kotiaho ym. 2015).

Osasto
Risteyksessä

Julkaistu

2022-06-09 — Päivitetty 2022-06-23

Versiot

Viittaaminen

Mustajärvi, L., Kotiaho, J., & Suvantola, L. (2022). Suojeltujen soiden potentiaali luontohaittojen hyvittämisessä on hiipumassa?. Alue ja Ympäristö, 51(1), 203–206. https://doi.org/10.30663/ay.115644 (Original work published 9. kesäkuuta 2022)