Paikallinen ilmastotoiminta kymmenen vuoden perspektiivistä

Kirjoittajat

  • Eva Heiskanen Helsingin yliopisto
  • Jenny Rinkinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

ilmastotoiminta, paikallisuus, paikallisyhteisö, ilmastopolitiikka

Abstrakti

Vuosikymmen sitten keskustelu kuntien roolista ilmastonmuutoksen torjunnasta oli tuore ja uusi näkökulma, johon sisältyi paljon odotuksia. Tutkijapiirien ulkopuolellakin alettiin ymmärtää, että kunnat vastaavat kasvihuonekaasupäästöjä tuottavasta arjen infrastruktuurista. Kuntien politiikkaan saattaa vaikuttaa myös hiukan erilainen kokoelma intressejä kuin valtioiden politiikkaan. Vuonna 2009, kun Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkosto alkoi hankkeena Suomessa, kuntien sitoumus pienentää kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä oli selvästi edellä kansallista ilmastopolitiikkaamme. Tutkijoiden näkökulmasta vielä kiinnostavampaa oli kuitenkin se, että kuntien ilmastotyössä paikallisyhteisö voi yhdessä toimia itseään suuremman ongelman ratkaisijana.

Osasto
Risteyksessä

Julkaistu

2023-05-23 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Heiskanen, E., & Rinkinen, J. (2023). Paikallinen ilmastotoiminta kymmenen vuoden perspektiivistä. Alue ja Ympäristö, 52(1), 147–150. https://doi.org/10.30663/ay.127386 (Original work published 23. toukokuuta 2023)