Utopia, utopismi ja paikan tutkimus

Kirjoittajat

  • Mikko Karhu Vaasan yliopisto

Avainsanat:

utopia, utopismi, paikka

Abstrakti

Esittelen katsauksessa tutkimusaihepiirini, joka koskee utopioita, utopismia ja paikan tutkimusta. Vuonna 2016 valmistuneessa lisensiaatin opinnäytetyössäni tutkin kolmea klassista utopia- ja dystopiakirjallisuuden lajityyliin lukeutuvaa teosta tarkastelemalla, miten paikkaa niissä kuvataan. Tarkoitus on kehittää opinäytetyöni väitöskirjaksi vieläpä otolliseen aikaan, sillä  yleinen kiinnostus utopioita kohtaan on kohoamassa. Tutkimusmatkalla tietämykseni aihepiirin kolmesta keskeisestä käsitteestä ja niiden yhteydestä on kasvanut. Esittelen tässä katsauksessa keskeiset asiat koskien utopiaa ja utopismia sekä vedän tähän asti havaitsemiani yhteneväisyyksiä niiden ja paikan tutkimuksen välillä tukeutumalla paikkateorian tutkimusperintöön.

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2019-06-19

Viittaaminen

Karhu, M. (2019). Utopia, utopismi ja paikan tutkimus. Alue ja Ympäristö, 48(1), 117–123. https://doi.org/10.30663/ay.75179