Kiertotaloussiirtymä ja uudet markkinat

- Kahden kiertotalousraportin argumenttianalyysi

Kirjoittajat

  • Erkki-Jussi Antero Nylén Tampereen yliopisto

Avainsanat:

kiertotalous, retoriikka-analyysi, uudet markkinat

Abstrakti

Kiertotalous on viime vuosina noussut merkittäväksi politiikkatavoitteeksi Suomessa. Kiertotaloutta on edistetty vaikutusvaltaisten toimijoiden puhein, joiden tarkoituksena on houkutella sosioteknisten käytäntöjentason toimijoita kehittämään ja toteuttamaan kiertotaloutta. Yksi tapa houkutella niitä tähän on puhe uusista markkinoista, joita kiertotalouden nähdään synnyttävän. Tätä argumentaatiota olen analysoinut kahdesta kiertotalouteen houkuttelevasta raporttista: Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) julkaisemasta Syty kiertotaloudesta - Yhdessä kiinni kasvuun ja Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) julkaisemasta Kierrolla kärkeen -Suomen tiekartta kiertotalouteen 20162025. Raporteissa uudet markkinat syntyvät samoista komponenteista, mutta niiden argumentaatiossa on merkittäviä eroja siitäkin huolimatta, että ne tavoittelevat samaa päämäärää eli kiertotaloustoimijuuden synnyttämistä. Syty kiertotaloudesta painottaa vahvasti toimijoiden välistä yhteistyötä eikä tee eroa koti- ja vientimarkkinoiden välillä ja väittää kiertotalouden tulon olevan vääjäämätöntä. Kierrolla kärkeen painottaa vientimarkkinoita, kilpailukykyä eikä artikuloi kiertotaloutta vääjäämättömäksi megatrendiksi. Tulkintani mukaan puhetapaerot johtuvat raporttien erilaisista tarkoituskehyksistä ja eroista Sitran ja EK:n yhteiskunnallisista toimijapositiossa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-19

Viittaaminen

Nylén, E.-J. A. (2019). Kiertotaloussiirtymä ja uudet markkinat: - Kahden kiertotalousraportin argumenttianalyysi. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 14–28. https://doi.org/10.30663/ay.77836