Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana

Kirjoittajat

  • Ari Hynynen Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö
  • Annuska Rantanen Tampereen yliopisto, Arkkitehtuurin yksikkö

Avainsanat:

Kaupunkisuunnittelu, Kaupunkikehittäminen, Pikkukaupunki, Keskikokoinen kaupunki, Urbanismi, Urbanisaatio

Abstrakti

Kaupungistuminen on maailmanlaajuinen vahva megatrendi, joka liitetään ilmiönä useimmiten suurkaupunkeihin. Helposti unohtuu urbanisaation hennompi prosessi, joka muokkaa pienempiä kaupunkeja ja yhdyskuntia sekä näitä ympäröivää maaseutua. Vaikka tämän tyyppinen muutos ei ole määrällisesti tarkasteltuna yhtä kiinnostava, se avaa tärkeitä näkökulmia yhdyskuntien laadulliseen muutokseen ja sen hallintaan. Maahanmuutto, digitalisaatio ja biotalous ovat esimerkkejä vahvistuvista muutosajureista. Ne tulevat muokkaamaan kaupunkielämää, -taloutta, -tilaa ja -rakennetta tavoilla, joita tunnemme toistaiseksi huonosti. On myös mahdollista, että keskittyminen suurille kaupunkiseuduille laukaisee vastaliikkeen, jossa arvostetaan puhtautta, hiljaisuutta ja turvallisuutta. Tällaisia laatuja haetaan yleensä pienemmistä yhdyskunnista. Jotta pienille ja keskisuurille kaupungeille löydetään niille ominaiset kehittämisperiaatteet, tarvitaan ”urbanismin” käsitteen laajentamista. Tutkimuksen kohdealueena on Etelä-Pohjanmaa, jonka kaupunkikehittämistä tarkastellaan tästä näkökulmasta. 

  

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-06-19

Viittaaminen

Hynynen, A., & Rantanen, A. (2019). Pieni ja keskisuuri urbanismi kaupunkikehittämisen voimavarana. Alue ja Ympäristö, 48(1), 101–116. https://doi.org/10.30663/ay.77858