”Juhannuksena sää saattaa olla lämmin”

Mitä sanomalehtien sääkirjoitukset kertovat suomalaisten suhteesta säähän ja ilmastoon?

  • Suvi Huttunen Jyväskylän yliopisto
Avainsanat: Sää, Kulttuurinen ilmastontutkimus, Ilmastonmuutos

Abstrakti

Ilmasto konkretisoituu ihmisten arkeen sään kautta; ilmaston merkitys välittyy sään kokemisessa ja säälle annetuissa paikallisissa merkityksissä. Näin sään ja sille annettujen kulttuuristen merkitysten tutkiminen tuo arvokkaan lisän ilmastonmuutoksen arkisten seurausten hahmottamisessa ja voi auttaa ymmärtämään erilaisia ilmastonmuutosnäkemyksiä ja näistä juontuvia ilmastopolitiikan konflikteja. Tämän vuoksi kiinnostus arkisten sääkokemusten tutkimukseen on kasvanut viime vuosina. Artikkeli tarjoaa katsauksen tähän kansainvälisesti kehittyvään kulttuurisen ilmastotutkimuksen kenttään, sekä tarkastelee empiirisesti sään kulttuurisia merkityksiä Suomessa sanomalehtiaineiston avulla. Empiirinen analyysi pohjaa sääuutisointiin erikoisena säävuonna 2018 kahdessa sanomalehdessä: Helsingin Sanomissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa. Sääuutisoinnista nostetaan esiin kolme keskeistä piirrettä: kesän sään merkityksellisyys, sään epätavallisuuden ja ongelmallisuuden korostaminen sekä sääpuheen kontekstisidonnaisuus. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta tutkimus tarjoaa eväitä sopeutumistarpeiden paremmalle ymmärtämiselle.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 12, 2020
Viittaaminen
Huttunen, S. (2020). ”Juhannuksena sää saattaa olla lämmin” : Mitä sanomalehtien sääkirjoitukset kertovat suomalaisten suhteesta säähän ja ilmastoon?. Alue Ja Ympäristö, 49(1), 3-18. https://doi.org/10.30663/ay.83871