Humanistinen ympäristötutkimus

Kirjoittajat

  • Karoliina Lummaa University of Turku
  • Ville Lähde
  • Tero Toivanen
  • Jussi T. Eronen
  • Paavo Järvensivu
  • Tere Vadén

Avainsanat:

humanistinen ympäristötutkimus, yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus

Abstrakti

Katsauksessa tarkastellaan humanistisen ympäristötutkimuksen taustoja ja nykytilaa sekä suhteutetaan sitä yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen suomalaisessa ja kansainvälisessä tutkimuskeskustelussa. Koska suuntauksella ei ole vielä selkeää profiilia Suomessa, katsauksen pohjana on valikoima 2010-luvulla ilmestyneitä alan englanninkielisiä antologia- ja artikkelimuotoisia esittelyjä. Humanistisen ympäristötutkimuksen nykytilaa arvioidaan myös suhteessa teemanumeron työn ja talouden materiaalisuuksiin liittyviin kysymyksiin.

Viittaaminen

Lummaa, K., Lähde, V., Toivanen, T., Eronen, J. T., Järvensivu, P., & Vadén, T. (2020). Humanistinen ympäristötutkimus. Alue ja Ympäristö, 49(2), 83–91. https://doi.org/10.30663/ay.97341