Alue ja Ympäristö -lehteä julkaistaan jatkossa yhteistyössä YHYS ry:n kanssa

2023-11-20

Alue- ja Ympäristötutkimuksen seura (AYS) sekä Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura (YHYS) ovat jo pitkään keskustelleet yhteistyöstä Alue ja Ympäristö -lehden julkaisemisessa. Yhteistyö on viimein toteutumassa: vuoden 2024 ensimmäisestä numerosta alkaen seurat kustantavat lehteä yhdessä. Lehden julkaisulinjaan yhteistyö ei vaikuta.

Alue ja Ympäristö -lehti on paitsi aluetieteilijöille myös YHYSin jäsenille tuttu julkaisukanava ja monet seuran jäsenet ovat toimineet lehden toimituksessa. Tähänkin asti tavoitteena on ollut, että toinen lehden päätoimittajista tulisi aluetieteen ja humanistisen maantieteen suunnalta toisen edustaessa yhteiskuntatieteellistä ympäristötutkimusta. Jatkossa kumpikin seura voi esittää päätoimittajaa lehteen toimituksen vaihtuessa.

AYS ja YHYS tekevät jo yhteistyötä tieteellistä keskustelua popularisoivan Versus-julkaisun tuottamisessa. Nyt julkaisuyhteistyö tuo Alue ja Ympäristö -lehden tekemiseen leveämmät hartiat laajemman jäsenistön kautta. Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan tiedelehtitukea jaetaan osin jäsenmäärän perusteella. Julkaisuyhteistyö voi jatkossa johtaa muihinkin yhteisiin hankkeisiin.

Uuden toimituksen innolla ja Vuoden tiedelehti 2022 -palkinnon kannustamana lehden toimituksessa on syksyn mittaan uudistettu nettisivuja ja kirjoittajaohjeita. Lehden julkaisemat tekstityypit on kuvattu tarkemmin ja toimitusprosessia tehty entistä läpinäkyvämmäksi. Tärkeänä muutoksena olemme tarkentaneet lehden kuvausta (”scope”) paremmin sisältöjä vastaavaksi. Aikaisemmin lehden kerrottiin julkaisevan yhteiskunta- ja kulttuuriteoreettista tutkimusta. Uudessa luonnehdinnassa korostuu monitieteisyys, ja ylpeästi toteamme lehden olevan ”tärkein suomalaisen aluetieteen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen foorumi”. Otamme mielellämme palautetta sivustosta ja kirjoittajaohjeista.

Yhdessä toimitusneuvoston ja seurojen johtokuntien kanssa Alue ja Ympäristön toimitus suunnittelee palkintorahan käyttöä lehden toimintaan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Tiedotamme tästä lisää suunnitelmien konkretisoituessa. Keväällä 2024 Alue ja Ympäristö on myös mukana tiedelehtien yhdessä toteuttamassa nuorisoteemaisessa lukupiirissä, joka pyrkii tutkimusperustaisen yhteiskunnallisen keskustelun aktivoimiseen. Tiedotamme myös lukupiiristä ohjelman tarkentuessa.

Teemanumero ”Oikeudenmukainen kestävyysmurros luonnonvarojen hallinnassa” ilmestyy ennen joulua ja kirjoituskutsu ensi vuoden teemanumeroon ”Toimeentulo monimuotoisella maaseudulla” on julkaistu. Tervetuloa tekemään ja lukemaan Alue ja Ympäristö -lehteä!

Lisätietoja antavat seurojen puheenjohtajat Roosa Wingström (AYS), Pasi Heikkurinen (YHYS), sekä A&Y-lehden päätoimittajat Minna Santaoja ja Ossi Ollinaho.