Kotimaiset tiedelehdet avaavat keskustelun nuoruudesta – ymmärrys yhteiskunnasta syvenee lukupiirissä

2023-12-19

”Nuoriso tutkimuksen kuvassa” -lukupiiri on tarkoitettu tutkimustiedosta kiinnostuneille ja sitä työssään tai opinnoissaan tarvitseville: tutkijoille, opiskelijoille, toimittajille ja tiedejulkaisujen tekijöille. Se kokoontuu verkossa kerran kuussa helmikuusta toukokuuhun.

”Haluamme viestiä, että tutkimustieto kuuluu kaikille ja siitä voi keskustella, vaikka ei itse tekisi tutkimusta. Näin vahvistetaan kansalaisten tiedepääomaa, jota tarvitaan erityisesti disinformaation aikana”, aloitteen tehneen Aikuiskasvatuksen päätoimittaja Ulpukka Isopahkala-Bouret sanoo.

Lukupiirin toteuttaa  joukko sisältöjään avoimesti verkossa jakavaa julkaisua. Mukana ovat vertaisarvioidut Aikuiskasvatus, Alue & Ympäristö, Kulttuurintutkimus ja Nuorisotutkimus sekä tutkimusta yleistajuistavat Versus-lehti ja  Politiikasta-verkkolehti, joka tuottaa podcastin.

Tiedepääoma vahvistuu dialogissa

Alue & Ympäristön toinen päätoimittaja Minna Santaoja toivoo mukaan erityisesti nuorten parissa työskenteleviä, kuten opettajia. He voivat omissa oppiaineiseen käsitellä nuorten osallisuutta, yhteiskunnan rakenteita ja ympäristöongelmia koskevia asioita.

”Päättäjät kutsumme mukaan, koska he ovat osaltaan luomassa rakenteita, joissa nuorten ääni kuuluu. Ja tietenkin mielellään nuoria itseään toivomme lukupiiriin puhumaan omista kokemuksistaan”, hän sanoo.

Podcastia voi käyttää opetuksessa

Monitieteinen lukupiiri tiivistää kotimaisten tiedejulkaisujen yhteistyötä saattamalla eri tieteenalojen julkaisujen tekijöitä dialogiin käytännön toiminnassa.

”Kunkin lukupiirin alustuksesta tuotettava podcast mahdollistaa lukupiiriin liittymisen ajasta tai paikasta riippumatta, tai alustusten käytön opetuksen tukena: voisiko lukupiirin osallistumisella esimerkiksi korvata jonkin opintosuorituksen?” podcastin tuottaja Mikko Poutanen sanoo.

Käytännön ja akateemisen yhteisön välinen dialogi vahvistuu tiedetekstejä yhdessä lukemalla ja niistä keskustelemalla.  Kukin julkaisu tuo lukupiiriin oman tieteenalansa näkökulman. Kattoteema, nuoriso,  kytkee teksteistä nousevat teemat, kuten ympäristökysymykset tai identiteettipohdiskelut, laajoihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

”Odotamme suoraa ja avointa keskustelua hyvässä hengessä, lisääntyvää ymmärrystä nuorten maailmasta, iloista ja suruista, tässä ajassa”, Minna Santaoja pukee työryhmän toiveet.

Nuoriso tutkimuksen kuvassa
  • on kotimaisten tiedejulkaisujen hanke, jota koordinoi Kvs-säätiö
  • kokoontuu verkossa neljä kertaa kevään aikana: kullakin kerralla käsitellään kaksi tekstiä alustusten ja keskustelun pohjalta
  • on maksuton, mutta  vaatii ilmoittautumisen, joka avautuu vuoden 2024 alussa
  • kuuluu Sivistyksen teemavuoden ohjelmaan ”tieteestä sivistykseksi” -teemassa
  • toteutetaan Suomen tiedekustantajien liiton apurahalla, joka rahoitetaan tekijänoikeusjärjestö Kopioston keräämillä tiedejulkaisujen käyttökorvauksilla
  • löytyy somesta: #NuorisoTutkimuksenKuvassa #Sivistys2024
Lisätiedot
  • Aikuiskasvatus-lehden toimituspäällikkö Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi, 0400 396 437

Tiedotteen teksti: Terhi Kouvo

Julkaistu alun perin 19.12.2023: https://kansanvalistusseura.fi/ajankohtaista/kotimaiset-tiedelehdet-avaavat-keskustelun-nuoruudesta-ymmarrys-yhteiskunnasta-syvenee-lukupiirissa/