Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho?

Kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä

Kirjoittajat

  • Eira Ainalinpää

Avainsanat:

kimalaiset, elinympäristö, pölyttäjäkasvit, ympäristönsuojelu, kestävyystutkimus

Abstrakti

Pölyttäjähyönteisten katoaminen on osallistanut ihmisiä lajien suojeluun. Vihertalouden myötä on muotoutunut myös mielikuvia pölyttäjähyönteisten optimaalisista elinympäristöistä sekä pölyttäjäkasveista. Suomessa tieteelliset pölyttäjähyönteisten pitkäkestoiset elinympäristötutkimukset ovat rahoituksen puuttuessa tuottaneet vain niukasti tietoa pölyttäjäkeskusteluun. Tämä monivuotinen ja useampaan metodiin pohjautuva tutkimus tarkastelee kimalaisten vuorovaikutussuhdetta erilaisiin ihmisen muokkaamiin ympäristöihin ja niiden kasveihin. Vahvan kestävyysajattelun tavoitteiden mukaisesti tutkimus hyödyntää tutkimusasetelmissaan eri tieteenalojen lähestymiskulmia: taidetta ja taidekasvatusta elämäsidonnaisemman tutkimusaluerakenteen muodostamisessa, maantiedettä mittausmenetelmissä ja alueellisissa tarkasteluissa, kasvi- ja eläinbiologiaa lajistovuorovaikutusseurannoissa ja filosofiaa pohdintojen kokoajana. Tutkimus tarttuu eettisiin kysymyksiin paitsi pölyttäjähyönteisten elinympäristöjen myös tutkimusmenetelmien ja tutkijan itsensä osalta.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-06-15

Viittaaminen

Ainalinpää, E. (2021). Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? Kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä. Alue ja Ympäristö, 50(1), 28–48. https://doi.org/10.30663/ay.102940