Ympäristönsuojelulaki vuotaa: turvekiista tunnustuskamppailuna

Kirjoittajat

  • Sakari Möttönen Jyväskylän yliopisto
  • Miikka Salo Resurssiviisausyhteisö JYU.Wisdom, Jyväskylän yliopisto https://orcid.org/0000-0002-6779-1121
  • Tapio Litmanen Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto
  • Esa Konttinen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

ympäristönsuojelulaki, ympäristökonflikti, ympäristöoikeudenmukaisuus, turvekiista, deliberatiivinen demokratia

Abstrakti

Tutkimme Keski-Suomessa pitkään jatkunutta turvekiistaa selvittämällä kyselyllä ja haastatteluilla kansalaisten käsityksiä turvetuotannosta ja sen vesistövaikutuksista. Tutkimuksemme osoittaa, että poliittis-hallinnollinen järjestelmä ei ole kyennyt täyttämään ympäristönsuojelulain tavoitetta turvata kansalaisille terveellinen ja viihtyisä ympäristö ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Lailla ei ole edellytyksiä säännellä kaikkia niitä luontoa hyödyntäviä toimintoja, joiden kansalaiset kokevat saastuttavan vesiympäristöään. Tämä puute näkyy esimerkiksi turpeennoston kaltaisissa toiminnoissa, jotka aiheuttavat vesistöjen hajakuormitusta eri paikoista ja eri tavoin. Maaseudun asukkaat pitävät epäoikeudenmukaisena sitä, että heidän vesiympäristöään saastutetaan, jotta kaupunkeihin saadaan halpaa lämpöenergiaa. Epäoikeudenmukaisuuden tunne johtuu seuraavista tekijöistä: (1) Viranomaiset perustavat vesien tilan arvioinnin tieteelliseen ja tekniseen tietoon ja sulkevat pois ristiriitaiset tiedot ja kansalaisten kokemukset. (2) Vesien pilaantumisesta kärsiviä ihmisiä ei tunnusteta turpeenottoa koskevan sääntelykehyksen osallistujiksi. (3) Kansalaisiin vaikuttaa viranomaisten ja poliitikkojen välinpitämättömyys vesien tilasta kärsivien ihmisten huolia kohtaan. (4) Ihmisten välittömään ympäristöön liitettyjä kulttuurisia ja sosiaalisia arvoja ei pidetä merkityksellisinä turpeenottoa koskevassa sääntelykehyksessä. Turvekiistan analyysi paljastaa tarpeen parantaa deliberatiivisen demokratian toimintaa ympäristöhallinnossa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-26 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Möttönen, S., Salo, M., Litmanen, T., & Konttinen, E. (2023). Ympäristönsuojelulaki vuotaa: turvekiista tunnustuskamppailuna. Alue ja Ympäristö, 52(1), 77–96. https://doi.org/10.30663/ay.115243 (Original work published 26. kesäkuuta 2023)