Tämä on vanha versio, joka on julkaistu 2022-12-10. Katso uusin versio.
Tulossa

Metsäalan kehittämisen alueelliset tulkinnat

Kirjoittajat

  • Emmi Salmivuori Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

metsäpolitiikka, metsäala, alueelliset metsäohjelmat, aluekehitys

Abstrakti

Metsiin liittyvän toimijakentän monipuolistuminen ja metsäalan rakennemurros näkyvät kansallisen metsäpolitiikan pyrkimyksissä edistää metsäalan uudistumista ja monipuolistumista. Suomessa metsäteollisuuden suuryritysten historiallinen asema metsäpolitiikan keskiössä on säilynyt vahvana, ja metsiin perustuva polkuriippuvuus on nähty maaseutualueiden kehityksen ongelmana samalla, kun metsäteollisuutta on arvosteltu uusiutumiskyvyttömyydestä ja vaihtoehdottomuudesta metsien käytön suhteen. Samalla metsäalan uudet innovaatiot, toimintaympäristön muutoksiin sopeutuminen ja metsien käyttöön liittyvien uusien arvojen ja intressien huomioiminen on nähty edellytyksenä metsiin perustuvien elinkeinojen kehitykselle.

Alueellisissa metsäohjelmissa esiintyville kehittämistavoitteille tehdyn dokumenttianalyysin avulla tunnistettiin neljä rinnakkaista ja lomittaista kehityspolkua, jotka ovat metsäsektorin perinteisten funktioiden turvaamisen polku, kasvavan metsäteollisuuden polku, vahvojen alueellisten yritysten polku ja uusien kokeilujen polku. Vaikka metsäalan perinteisten tuotteiden, toimijoiden ja toimintatapojen turvaamiseen tähtäävät tavoitteet ovat alueellisissa metsäohjelmissa voimakkaasti esillä, löytyy ohjelmista myös pyrkimyksiä paikallisen metsiin perustuvan yrityskannan vahvistamiseksi sekä aivan uusien, myös perinteisen metsäalan ulkopuolelle asettuvien tuotteiden ja elinkeinotoimintojen edistämiseksi. Usein tähän vaikuttavat paikallinen yrityskanta, alueella saatavilla oleva metsäalaan liittyvä koulutus ja tutkimus sekä metsäteollisuuden alueellinen merkittävyys. Alueellisiin vahvuuksiin ja erityispiirteisiin perustuvan erilaistumisen edistäminen voisi tukea metsäalan uudistumista ja monipuolistumista. Kriittiseen asemaan saattaa kuitenkin asettua puun ja metsien riittävyys kiristyvässä kilpailussa eri toimijoiden ja tuotteiden kesken, sekä alueiden kyky tunnistaa ja tukea aluespesifejä vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan metsiin ja metsien käyttöön liittyen.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-10

Versiot

Viittaaminen

Salmivuori, E. (2022). Metsäalan kehittämisen alueelliset tulkinnat. Alue ja Ympäristö, 00–00. https://doi.org/10.30663/ay.119557