Ekokriisi ja uudet liittolaisuudet: metsäkiistoista metsädialogeihin

Kirjoittajat

  • Eeva Houtbeckers Aalto-yliopisto

Avainsanat:

metsädialogit, ekokriisi, metsäpolitiikka, institutionaalinen etnografia, hallinnan suhteet

Abstrakti

Lajikato ja ilmaston kuumeneminen uhkaa yhteiskunnallista vakautta myös Suomessa, boreaalisella vyöhykkeellä, mutta tämä näkyy vain osittain suomalaisessa metsäkeskustelussa, jota on käyty samoista asetelmista jo vuosikymmenten ajan. Tässä artikkelissa esitelty institutionaalinen etnografia tekee näkyväksi hallinnan suhteita metsäpolitiikassa ja sen erilaisia koalitioita ekologisen kriisin aikakaudella. Millä tavalla ekologinen ja yhteiskunnallinen murros voi vaikuttaa suhteiden muutokseen metsäpolitiikassa? Tutkimus perustuu kirjoittajan kokemuksiin ja havaintoihin osana Meidän metsämme -kansalaisliikettä, joka järjesti vuosina 2019–2022 15 metsädialogia. Ne käsittelivät eri teemoja ja kokosivat yhteen monipuolisesti metsäalan toimijoita. Analyysi nojaa osallistuvaan havainnointiin yhdeksässä metsädialogissa. Vaikka monessa metsädialogissa yhteinen ymmärrys lisääntyi joissakin teemoissa, useassa liikuttiin metsäkeskustelujen kiertävillä kehillä ja käytettiin alan erikoissanastoa. Artikkeli erittelee hallinnan suhteita, joita ekokriisi voi muuttaa ja joiden myötä metsäpolitiikkaan voi muodostua uusia liittolaisuuksia.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-12-29 — Päivitetty 2023-01-12

Versiot

Viittaaminen

Houtbeckers, E. (2023). Ekokriisi ja uudet liittolaisuudet: metsäkiistoista metsädialogeihin. Alue ja Ympäristö, 51(2), 46–64. https://doi.org/10.30663/ay.121572 (Original work published 29. joulukuuta 2022)