Sote-alan monialaisuus yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen tilasuunnitelmissa

Kirjoittajat

  • Arttu Salo

Avainsanat:

tila, sote-integraatio, monialainen yhteistyö, sosiaali- ja terveydenhuolto

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan yliopistolliseen sosiaali- ja terveyskeskukseen suunniteltuja tiloja sote-alan monialaisuuden näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ymmärryksiä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuudesta, monialaisesta yhteistyöstä ja integroituvasta työotteesta yliopistolliseen sote-keskukseen suunnitellut tilat tuottavat. Tilakuvauksia tarkastellaan erityisesti sosiaalityön näkökulmasta ja pohditaan sosiaalityön käytännön ja tutkimuksen roolia yliopistollisessa sote-keskuksessa. Tutkimusaineistona on yliopistollisen sote-keskuksen tarveselvitys ja analyysimenetelmänä sovelletaan kulttuurista tekstintutkimusta. Tulosten perusteella tulevan yliopistollisen sote-keskuksen tilasuunnittelua ohjaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistämistä korostava ymmärrys sote-uudistuksen tavoitteesta. Yliopistollinen sote-keskus näyttäytyykin ennen kaikkea terveydenhoidon johtamana terveysasemana, jossa sosiaalityön roolina on olla avustamassa terveydenhuoltoa ja olla monialaisuutta merkitsevä lisä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-05-26 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Salo, A. (2023). Sote-alan monialaisuus yliopistollisen sosiaali- ja terveyskeskuksen tilasuunnitelmissa. Alue ja Ympäristö, 52(1), 22–37. https://doi.org/10.30663/ay.124783 (Original work published 26. toukokuuta 2023)