Indeksi liikuntaympäristöjen monipuolisuudesta asukkaiden lähialueella

Kirjoittajat

Avainsanat:

fyysinen aktiivisuus, yhdenvertaisuus, maantieteellinen saavutettavuus, kaupunkisuunnittelu

Abstrakti

Liikunta on välttämätöntä terveyden ylläpitämiselle, ja sillä on lukemattomia positiivisia vaikutuksia sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Liikuntaympäristöjen monipuolisuus lähellä kotia voi edistää liikunnan harrastamista ja fyysisesti aktiivista elämäntapaa. Liikunnallisen elämäntavan mahdollistaminen kaikille, etenkin huono-osaisilla alueilla, voi tasoittaa alueiden välisiä hyvinvointieroja ja näin vähentää segregaation vaikutuksia. Suomessa yhdenvertaisten liikuntapalvelujen järjestäminen asukkaille on pääosin kuntien vastuulla. Tässä artikkelissa esittelemme uuden indeksin, jolla voidaan kuvata ja analysoida asukkaiden lähialueella olevien erityyppisten liikuntaympäristöjen monipuolisuutta. Liikuntaympäristöjen monipuolisuusindeksin laskentatyökalu on julkaistu myös osana valtakunnallista avointa liikunnan paikkatietojärjestelmää (LIPAS, https://www.lipas.fi). Työkalu tukee kuntia ja kaupunkeja liikuntaympäristöjen monipuolisuuden ja yhdenvertaisen saavutettavuuden suunnittelussa ja parantamisessa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää aihealueeseen liittyvissä jatkotutkimuksissa. 

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2023-06-19 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Nurmi, M., Hintsanen, L., Ehnström, E., Laakso, T., & Muukkonen, P. (2023). Indeksi liikuntaympäristöjen monipuolisuudesta asukkaiden lähialueella . Alue ja Ympäristö, 52(1), 38–61. https://doi.org/10.30663/ay.125090 (Original work published 19. kesäkuuta 2023)