Globaalin matkailun kasvu haastaa paikallisuutta

Kirjoittajat

Avainsanat:

paikallisuus, kestävä matkailu, kestävän kehityksen tavoitteet, ilmastokriisi

Abstrakti

Matkailun ja paikallisuuden suhde on lähtökohtaisesti ristiriitainen. Monien matkakohteiden kehitys on perustunut niiden paikallisuuden – kulttuuri- ja luonnonympäristön – erityispiirteiden vetovoimaisuudelle. Kehittyessään matkailulla on kuitenkin taipumus muuttaa kohdealueitaan. Usein matkailun kasvun tukema ‘kehitys’ kulkee kohti ylipaikallisuutta, aiempien paikallisuuden erityispiirteiden kustannuksella. Vuonna 2006 Alue ja Ympäristö -lehteen kirjoittamani artikkelin Matkailu ja paikallisuus pääviesti perustui tähän ajatukseen. Matkailun voimakas kasvu muokkaa ja tuottaa kohdealueidensa materiaalista ja mielikuvallista perustaa pääoman ja matkailijoiden (tunnettujen tai oletettujen) tarpeiden perusteella. Tällöin esimerkiksi Lapin matkailukohteet ovat erottautuneet sosiokulttuurisesti ja taloudellisesti ympäröivästä alueesta. Kohteet muistuttavat monin osin enemmän matkailijoiden lähtöalueita kuin matkakohdetta ympäröivää elämäntapaa ja lähiseutua.

Osasto
Risteyksessä

Julkaistu

2023-06-13 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Saarinen, J. (2023). Globaalin matkailun kasvu haastaa paikallisuutta. Alue ja Ympäristö, 52(1), 158–162. https://doi.org/10.30663/ay.125849 (Original work published 13. kesäkuuta 2023)