Ympäristöarvojen ja paikallisen tiedon merkitys korostuu kriisitilanteissa

Miksi paikallinen kokemustieto on arvokasta?

Kirjoittajat

  • Inkeri Markkula Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto & Arktinen keskus, Lapin yliopisto

Avainsanat:

paikallinen ja perinteinen tieto, ympäristöarvot, kansallispuistot, erämaa-alueet

Abstrakti

Paikallinen kokemusperäinen tieto sekä ympäristöön liittyvät arvot ovat tärkeä osa yhdyskuntasuunnittelua. Paikallisen kokemustiedon käyttö osana maankäytön suunnitteluprosesseja voi edesauttaa ekosysteemien, luonnonvarojen ja biodiversiteetin suojelua sekä tuoda esiin paikallisten asukkaiden tarpeita, huolia ja toiveita. Ympäristöön liitetyt arvot ja merkitykset ovat myös tärkeä osa ihmisen luontosuhdetta ja kokemusta elinympäristöstään. Paikallinen kokemustieto ja ympäristöön liitetyt arvot liittyvät usein toisiinsa, sillä paikkoihin kytkeytyvät muistot, kokemukset ja havainnot tuottavat erilaisia aineettomia ympäristöarvoja.

Osasto
Risteyksessä

Julkaistu

2023-05-16 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Markkula, I. (2023). Ympäristöarvojen ja paikallisen tiedon merkitys korostuu kriisitilanteissa: Miksi paikallinen kokemustieto on arvokasta?. Alue ja Ympäristö, 52(1), 144–146. https://doi.org/10.30663/ay.127393 (Original work published 16. toukokuuta 2023)