Paikallisessa Risteyksessä

Kirjoittajat

  • Uula Saastamoinen Risteyksessä-sarjan osastotoimittaja & Suomen ympäristökeskus https://orcid.org/0000-0002-1350-449X
  • Katri Ollila Versus-verkkojulkaisun päätoimittaja & Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto

Avainsanat:

risteyksessä, paikallisuus, tiedeviestintä

Abstrakti

Paikallisuuden aiheesta käytävä ajankohtainen keskustelu on paikallaan, sillä viime vuosien kriisit ovat jättäneet jäljen ihmisten paikkasuhteeseen. Koronapandemian myötä elämästä tuli liiankin paikallista, kun monien elinpiiri kutistui kodin, lähimetsän ja kaupan ympärille. Vaikka olemme paikkaan sidottuja, pandemian aiheuttama etätyön yleistyminen on osoittanut, ettei työnteko vaadi tietyssä paikassa olemista. Uudessa normaalissa opettelemme edelleen uusia hybridiolemisen muotoja teknologiaa hyödyntäen. Nykyään voimmekin olla paikalla ilman, että olemme läsnä.

Alue- ja ympäristötutkimuksen seuran sekä Versus-verkkojulkaisun yhteistyössä toteuttama Risteyksessä-julkaisusarja on jälleen löytänyt paikalleen. Vuoden teemaa – paikallisuutta – käsittelevät seitsemän aiemmin Alue ja Ympäristö -lehteen kirjoittanutta tutkijaa. He pohtivat, millaista muutosta paikallisuuteen liittyvissä tutkimusaiheissa on havaittavissa ja miten muutos nivoutuu yhteiskunnan laajempiin kehityskulkuihin. Näin Risteyksessä-konseptin tavoitteena on jälleen lisätä tutkitun tiedon näkyvyyttä ajankohtaisessa keskustelussa. Lisäksi vahvistetaan kansalaisyhteiskunnan ja järjestäytyneiden toimijoiden välistä dialogia, kun Risteyksessä-artikkelit asetetaan Versuksen Tiededebattien pohjaksi.

Osasto
Risteyksessä

Julkaistu

2023-04-25 — Päivitetty 2023-06-29

Versiot

Viittaaminen

Saastamoinen, U., & Ollila, K. (2023). Paikallisessa Risteyksessä. Alue ja Ympäristö, 52(1), 138–140. https://doi.org/10.30663/ay.129013 (Original work published 25. huhtikuuta 2023)