Kestävyysvajeesta tietoperustaisuuteen: kalastuksen säätely kestävyysmurroksen instrumenttina

Kirjoittajat

  • Timo Haapasalo Historia- ja maantieteiden laitos, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat:

Oulangan taimen, kestävyys, säätely, virkistyskalastus

Abstrakti

Artikkelissa käsitellään Oulangan taimenen virkistyskalastusta ja sen säätelyä kestävyysmurroksen näkökulmasta. Aineistona on hyödynnetty Oulangan virkistyskalastajille ja osakaskuntaedustajille kohdennettuja kyselyitä. Suomen ja Venäjän välillä vaeltava taimenkanta on vaarantunut ylikalastuksen takia. Suomessa kalastusoikeuksien hallinta perustuu yksityiseen maanomistukseen, joka näkyy tutkimuskohteessa rikkonaisena säätelynä. Tulosten perusteella virkistyskalastajien keskuudessa on suurin valmius kalastuksen säätelyn tehostamiseen. Myös osakaskuntaedustajilla on tietoisuutta säätelyn ongelmakohdista. Keskeisiä kestävyysmurroksen edistämisen keinoja ovat instituutioiden ja niiden välisen toiminnan tehostaminen, sekä kalastajien ja omistajatahojen tietoperustan vahvistaminen. Kestävä kalastuksen säätely edellyttääkin riittävää tietopohjaa pyydettävistä kalakannoista ja kestävistä kalastuskäytännöistä. Oulangan alueen sosio-ekologisen järjestelmän ekologista kestävyyttä voidaan tukea laajentamalla nykyisiä säätelyratkaisuja alueellisista habitaattipohjaisiksi.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2024-05-22 — Päivitetty 2024-06-12

Versiot

Viittaaminen

Haapasalo, T. (2024). Kestävyysvajeesta tietoperustaisuuteen: kalastuksen säätely kestävyysmurroksen instrumenttina. Alue ja Ympäristö, 53(1), 70–91. https://doi.org/10.30663/ay.130471 (Original work published 22. toukokuuta 2024)