Mitä maailman nälän voittaminen vaatii?

  • Ville Lähde BIOS-tutkimusyksikkö
Avainsanat: hunger, food security, food system, food sovereignty

Abstrakti

Tämä artikkeli tuo yhteen useita kriittisen nälkä- ja ruokakysymysten tutkimuksen juonteita edistääkseen keskustelua paremmasta ruokajärjestelmästä. Vallitseva tuotantokeskeinen paradigma pohjautuu yksinkertaistavaan analyysiin nälästä pelkkänä ruoan puutteena sekä tuotannon lisäämisestä tärkeimpänä ratkaisuna. Tällainen lähestymistapa on selvästi ongelmallinen lisääntyvien ympäristöongelmien sekä jatkuvan nälän ja ruokaturvattomuuden aikana.

Artikkelissa tarkastellaan vallitsevien nälän mittaamisen tapojen ja tuotantokeskeisten politiikkasuositusten ongelmia. Ruokaturvaperspektiivin ja ruokajärjestelmälähestymistavan avulla tutkitaan nykyisen ruokajärjestelmän ongelmia ja pohditaan tapoja siirtyä kohti kestävämpää ja tasavertaisempaa ruokajärjestelmää, joka kykenisi voittamaan nälän ja edistämään ruokaturvaa.

 

Osasto
Katsaukset
Julkaistu
kesä 19, 2019
Viittaaminen
Lähde, V. (2019). Mitä maailman nälän voittaminen vaatii?. Alue Ja Ympäristö, 48(1), 124-136. https://doi.org/10.30663/ay.79663