Ekoterveyskasvatuksen luonnos

Kirjoittajat

  • Jani Pulkki Tampereen yliopisto
  • Jutta Pulkki Tampereen yliopisto
  • Tere Vadén BIOS -tutkimusyksikkö, Helsinki.

Avainsanat:

Terveystieto, terveyden edistäminen, terveyskasvatus, ekoterveyskasvatus

Abstrakti

Artikkelimme muotoilee ekologisoidun ja elämäkeskeisen terveyskasvatuksen, ekoterveyskasvatuksen, perusideaa. Ekoterveyskasvatus voidaan nähdä luonto-pohjaisena kokonaisratkaisuna, joka pitää toteutuessaan sisällään sekä erilaisten luonto-pohjaisten terveyden edistämiskeinojen esiintuomisen että vaikuttamisen vallalla oleviin ajattelutapoihin näiden ratkaisujen käyttämiseksi. Ekoterveyskasvatuksen lähtökohta on ihmisten terveyteen liittyvien ajattelu- ja toimintatapojen ekologisen uudelleenarvioinnin tarve ilmastonmuutoksen ja muiden ekokriisien aikakaudella. Tässä artikkelissa keskitytään nykyisten ajattelutapojen tunnistamiseen ja niiden muutostarpeiden hahmottamiseen. Analysoimme nykyisen terveyden edistämisen ja siihen liittyvän terveystiedon opetuksen filosofisia lähtökohtia ja perustelemme ekoterveyskasvatuksen tarvetta. Käytännöllisenä esimerkkinä viittaamme muun muassa peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden terveystieto -oppiaineen kuvaukseen, jonka individualistinen ja ihmiskeskeinen filosofinen pohjavire ylläpitää luonnosta irtautunutta terveyskäsitystä ja ajatusta terveyden edistämisestä. Perusväitteemme on, että luonnon kiertokuluista irtautunut ihminen ei tuota kestävällä tavalla terveyttä tai hyvää kasvatusta. Ekoterveyskasvatus perustuu teoreettisesti eko-oikeudenmukaisuuskasvatukseen, jossa ihminen ja muut eliöt ovat arvokkaita olentoja, joiden hyvinvointi kuuluu hyvän kasvatuksen alaan. Vain tuottamalla terveyttä ja hyvinvointia kaikille eläville olennoille ja näiden yhteisille hyvinvoinnin edellytyksille, ts. ekosysteemeille, voi ihminen tuottaa terveyttä itselleenkin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2019-12-19

Viittaaminen

Pulkki, J., Pulkki, J., & Vadén, T. (2019). Ekoterveyskasvatuksen luonnos. Alue ja Ympäristö, 48(2), 69–82. https://doi.org/10.30663/ay.83089