Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut

Katsaus nykytutkimukseen

  • Asta Salmi Vaasan yliopisto, Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö
  • Elina Karttunen LUT-kauppakorkeakoulu
  • Anne Quarshie LUT-kauppakorkeakoulu
Avainsanat: luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, hankintaketju, hankinta, kestävyys, luontopohjaiset ratkaisut

Abstrakti

Tämä artikkeli tarkastelee luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista yritysten toimitusketjuissa ja perustuu tieteellisten tutkimusartikkelien kirjallisuuskatsaukseen. Analyysimme kattaa 30 artikkelia, jotka ilmestyivät vv. 2004-2018 toimitusketjujen hallinnan tutkimusta julkaisevissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tarkastelumme osoittaa, että luonnon monimuotoisuus on vasta hitaasti nousemassa tutkimuksen kohteeksi ja luontopohjaisia ratkaisuja ei ole vielä toimitusketjujen tutkimuksessa käsitelty. Tämä on merkittävä tutkimusaukko ja osoittaa mihin tulevan tutkimuksen tulisi tarttua, jotta vastattaisiin usein esitettyyn tarpeeseen edistää aidosti kestäviä toimitusketjuja. Artikkelien sisällönanalyysin perusteella tutkimuksemme tuo esille mahdollisuuksia ja vaatimuksia, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuden tarkasteluun ja suojelemiseen toimitusketjuissa, ja pohtii, voisivatko luontopohjaiset ratkaisut olla hyödyksi yrityksille toimitusketjujen hallinnassa.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
joulu 19, 2019
Viittaaminen
Salmi, A., Karttunen, E., & Quarshie, A. (2019). Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen. Alue Ja Ympäristö, 48(2), 38-54. https://doi.org/10.30663/ay.83361