Epäonnistumisista oppiminen energiamurroksen tukena

Analyysi empiirisestä interventiosta

Kirjoittajat

  • Jenni Happonen
  • Eva Heiskanen
  • Kaisa Matschoss
  • Irmeli Mikkonen

Avainsanat:

Epäonnistuminen, Oppiminen, Energiakokeilut

Abstrakti

Kokeiluista oppiminen nähdään tärkeäksi ilmasto- ja energiaratkaisuja kehitettäessä, mutta vähemmän huomiota on saanut kokeiluihin väistämättä liittyvistä epäonnistumisista oppiminen. Epäonnistumisista oppiminen on kuitenkin haasteellista, sillä epäonnistumisten jakaminen on vaikeaa. Tämä artikkeli tarkastelee interventiota, joka on kehitetty uusiutuvan energian kokeilujen epäonnistumisista oppimisen tukemiseksi. Energiakokeilijoiden After Work -tilaisuuksien sarja toteutettiin Suomessa eri paikkakunnilla vuosina 2018–2019. Siihen osallistui yhteensä 139 energiakokeiluista kiinnostunutta asiantuntijaa. Tilaisuuksien tarkoitus oli rohkaista energiakokeilijoita jakamaan kokemuksensa epäonnistumisista kokeilukulttuurin tukemiseksi ja paikallisten oppien levittämiseksi. Artikkeli tutkii sitä, mitä tilaisuudet toivat esille epäonnistumisista, mitä osallistujat katsoivat oppineensa tilaisuuksista ja mitä itse voimme oppia interventiosta. Tulosten avulla pohdimme sitä, millä tavoin epäonnistumisten jakamista voisi edistää, kuinka interventiossa epäonnistuttiin ja mitä tilaisuussarjasta opittiin.

Viittaaminen

Happonen, J., Heiskanen, E., Matschoss, K., & Mikkonen, I. (2020). Epäonnistumisista oppiminen energiamurroksen tukena: Analyysi empiirisestä interventiosta. Alue ja Ympäristö, 49(2), 66–82. https://doi.org/10.30663/ay.91705